podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021

(Nie)wydanie zaświadczenia w toku postępowania podatkowego

Złożyłem wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Urząd skarbowy odmówił wystawienia zaświadczenia. Uznał, że nie może tego zrobić, ponieważ została wydana decyzja stwierdzająca zaległość z tytułu PIT za 2019 r. Decyzja ta jest jednak nieostateczna. Odwołałem się od niej, a urząd skarbowy nie nadał jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Czy w takiej sytuacji zasadna była odmowa wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

TAK. Urząd skarbowy nie wyda zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, jeżeli w obrocie prawnym funkcjonuje nieostateczna decyzja stwierdzająca zaległość podatkową, nawet gdy ta decyzja nie jest opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zasadą jest, że decyzja określająca wysokość podatku podlega wykonaniu dopiero wtedy, gdy stanie się ostateczna. Wynika to z art. 239a oraz art. 239e Ordynacji podatkowej. Decyzja ostateczna to taka, od której nie przysługuje odwołanie w postępowaniu podatkowym. Wniesienie odwołania od decyzji urzędu skarbowego nakazującej uiszczenie należności podatkowej pozwala więc wstrzymać się z zapłatą do czasu rozpatrzenia sprawy przez dyrektora izby administracji skarbowej. Sposobem na zobligowanie podatnika do uregulowania zaległości podatkowej wynikającej z nieostatecznej decyzji - jeszcze przed zakończeniem postępowania odwoławczego - jest opatrzenie decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności. Stosuje się to w wyjątkowych sytuacjach. Urząd skarbowy musi uprawdopodobnić, że zobowiązanie wynikające z nieostatecznego rozstrzygnięcia nie zostanie w przyszłości wykonane z powodu sytuacji majątkowej podatnika, wyzbywania się przez niego majątku czy zbliżającego się upływu terminu zobowiązania podatkowego (patrz ramka).

Urząd skarbowy ma obowiązek przed wystawieniem zaświadczenia sprawdzić, czy w stosunku do wnioskodawcy nie toczy się postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Chodzi o postępowanie pierwszoinstancyjne. Jeżeli jest ono prowadzone, a zgromadzony materiał dowodowy pozwala na zamknięcie sprawy, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu. W przypadku gdy doręczenie podatnikowi decyzji kończącej postępowanie podatkowe jest niemożliwe przed upływem terminu do wydania zaświadczenia, wystawia się zaświadczenie zawierające informację o prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu. Przewiduje to art. 306e § 2 i § 3 Ordynacji podatkowej.

Urząd skarbowy nie wyda natomiast zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, jeżeli w obrocie prawnym już funkcjonuje decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, nawet gdy podatnik odwołał się od niej, jest ona nieostateczna i nie została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. Faktem jest, że nieostateczna decyzja nakładająca na adresata obowiązek podlegający wykonaniu w trybie egzekucji administracyjnej nie podlega realizacji, chyba że zostanie jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Wstrzymanie wykonalności nie oznacza jednak zawieszenia bytu prawnego decyzji. Zaświadczenie jedynie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania, a który wynika z ewidencji, rejestrów i danych posiadanych przez urząd skarbowy, ewentualnie także z informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Urząd skarbowy nie może wystawić zaświadczenia o innej treści niż ta, która ma odbicie w dokumentacji będącej w jego posiadaniu w momencie wydania zaświadczenia. Musi ono odzwierciedlać aktualny stan wiedzy o sytuacji wnioskodawcy. Decyzja, z której wynika zaległość podatkowa, stwierdza istnienie długu i nie ma znaczenia, że jest ona nieostateczna. Sporna kwota nie może być przez administrację skarbową w żaden sposób dochodzona. Stanowi jednak zaległość podatkową. Urząd skarbowy nie może przewidywać, że w bliżej nieokreślonej przyszłości znana mu decyzja zostanie uchylona, a sytuacja prawnopodatkowa wnioskodawcy ulegnie zmianie (por. wyrok NSA z dnia 15 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1404/16).

Przesłanki nadania nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności:

- posiadanie przez organ podatkowy informacji, że wobec podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych,
- nieposiadanie przez podatnika majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, korzystające z pierwszeństwa zaspokojenia,
- zbywanie przez podatnika majątku znacznej wartości,
- krótszy niż 3 miesiące okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.