podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021

Elementy odwołania od decyzji urzędu skarbowego

Nie zgadzam się z decyzją urzędu skarbowego wydaną w sprawie określenia zobowiązania z tytułu podatku PIT za 2018 r. Zamierzam odwołać się od niej do dyrektora izby administracji skarbowej. Co powinno zawierać odwołanie?

Odwołanie od decyzji podatkowej musi spełniać ustawowo określone wymogi formalne. Zanim odwołanie będzie pozostawione bez rozpatrzenia z powodu uchybień, podatnik jest wzywany do usunięcia braków.

Odwołanie powinno zawierać - poza określeniem daty i miejsca sporządzenia, oznaczeniem organu odwoławczego, danymi podatnika - zarzuty przeciwko kwestionowanej decyzji, sprecyzowanie istoty i zakresu żądania oraz wskazanie dowodów uzasadniających żądanie. Takie wymogi wynikają z art. 222 Ordynacji podatkowej. Zarzuty mogą dotyczyć uchybień w zakresie zarówno prawa materialnego, jak i procesowego, np.: dokonania błędnej wykładni prawa, niedopełnienia obowiązku zebrania kompletnego materiału dowodowego, sprzeczności istotnych ustaleń ze zgromadzonymi dowodami. Określenie istoty i zakresu żądania polega na sprecyzowaniu, jakiego sposobu zakończenia postępowania odwoławczego oczekuje wnoszący odwołanie, np. uchylenia decyzji urzędu skarbowego w całości. Na poparcie żądania wystarczy wskazać dowody składające się na materiał sprawy (nie trzeba ich przedkładać).

Sformułowane przez podatnika zarzuty, istota i zakres żądania oraz dowody ukierunkowują postępowanie odwoławcze. Organ odwoławczy nie ogranicza się wprawdzie tylko do rozpatrzenia literalnej treści odwołania, jednak zawarcie w odwołaniu wspominanych elementów składowych pozwala skupić się na zagadnieniach dla danej sprawy rzeczywiście spornych i znaczących (por. wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 3399/14). Skutkiem wniesienia nieprecyzyjnego i niejasnego odwołania bywa jego niekorzystne - w odniesieniu do ukrytych roszczeń podatnika - załatwienie. Odwołanie nie powinno więc zawierać ogólnikowej, nieklarownej, nieistotnej treści, którego uzasadnienie stanowi nieskuteczne prawnie wyrażenie subiektywnego uczucia niezadowolenia czy skrzywdzenia decyzją (por. wyrok NSA z dnia 2 lutego 2021 r., sygn. akt II FSK 2744/18).

Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego wnosi się do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Można je złożyć na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Odwołanie wnoszone na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego (lub pełnomocnika), a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli odwołanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Przesłanie pisma w formie elektronicznej wymaga użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

Uchybienia formalne odwołania podlegają wyeliminowaniu w trybie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten przewiduje, że jeśli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieusunięcie uchybień w terminie skutkuje pozostawieniem podania bez rozpatrzenia. Opisanej procedury nie stosuje się, jeżeli pismo nie zawiera adresu. Takie podanie od razu - bez wysyłania wezwania - jest pozostawiane bez rozpatrzenia.


Druk odwołania dostępny jest w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.