podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021

Tłumaczenie obcojęzycznych dokumentów

Spółka z o.o., wobec której urząd skarbowy prowadzi postępowanie podatkowe, otrzymała wezwanie do przedłożenia tłumaczeń dokumentów sporządzonych w języku niemieckim. Dokumenty dotyczą sprawy będącej przedmiotem postępowania podatkowego. Czy spółka musi sporządzić przekłady na własny koszt? Co grozi za nieprzedłożenie tłumaczeń?

Strona postępowania podatkowego na własny koszt sporządza tłumaczenia przedłożonych obcojęzycznych dokumentów.

W Polsce językiem urzędowym jest język polski (art. 27 Konstytucji RP). Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Polski dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej). Obliguje je do tego art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672). Konsekwentnie urząd skarbowy, m.in. prowadząc postępowanie podatkowe, wykonuje swoje działania w języku polskim. Przekłada się to na obowiązki podatników. Podatnik, przedstawiając dokumentację sporządzoną w języku obcym dotyczącą sprawy będącej przedmiotem postępowania podatkowego, musi liczyć się z koniecznością dostarczenia ich przekładów. Określa tak art. 189 § 3 Ordynacji podatkowej. Obowiązek przedstawienia tłumaczeń obcojęzycznych materiałów spoczywa na podatniku, gdy te materiały są przedkładane zarówno z jego inicjatywy, jak i na żądanie organu podatkowego (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 468/19).

Strona postępowania podatkowego wykonuje przekłady na własny koszt. Tłumaczenie dokumentów dotyczących rozliczeń podatkowych musi być wiarygodne. Nie może być wątpliwości, czy i w jakim stopniu dokonujący przekładu posługuje się językiem obcym. Wymagane jest więc dokonanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego (por. wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 108/11). Jeżeli strona postępowania podatkowego nie zastosuje się do wezwania i nie przedstawi przekładu dokumentu, organ podatkowy sam może zlecić dokonanie tłumaczenia i obciążyć stronę kosztami na podstawie art. 267 § 1 pkt 1b Ordynacji podatkowej. Tylko przetłumaczone dokumenty mogą stanowić podstawę ustalenia stanu faktycznego (por. wyrok NSA z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt II FSK 1935/14).

Za bezzasadną odmowę przedłożenia tłumaczenia obcojęzycznej dokumentacji lub niewywiązanie się z tego obowiązku w wyznaczonym terminie grozi kara porządkowa do 2.900 zł. Przewiduje ją art. 262 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Jeżeli stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, wymierza się ją ustawowemu reprezentantowi, członkowi organu uprawnionego do reprezentowania lub osobie upoważnionej do prowadzenia spraw danego podmiotu, np. prezesowi spółki z o.o. Karę porządkową nakłada w formie postanowienia organ podatkowy prowadzący sprawę. Ukaranemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia na postanowienie lub złożenia wniosku o uchylenie kary porządkowej. Zażalenie rozpatruje organ wyższego stopnia. Wniosek o uchylenie kary porządkowej rozpoznaje organ podatkowy, który ją nałożył.

Ograniczenia czasowe w zakresie wymierzenia i dochodzenia kary porządkowej wynikają z art. 68 § 1art. 70 Ordynacji podatkowej. Postanowienie musi być doręczone adresatowi przed upływem 3 lat od zaistnienia przesłanki zastosowania kary porządkowej, ale przy założeniu, że ten termin upływa w toku prowadzonej sprawy, tj. w omawianym przypadku w toku postępowania podatkowego (art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej). Wymagalna, a nieuregulowana kwota może być dochodzona w trybie egzekucji administracyjnej. Przedawnienie kary porządkowej następuje po 5 latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin jej płatności (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Egzekucja może być prowadzona po zamknięciu sprawy.

Wysokość kary porządkowej w 2022 r.

Maksymalna wysokość kary porządkowej, jaką organy podatkowe będą mogły w 2022 r. nakładać w toku czynności sprawdzających, kontroli czy postępowania podatkowego, wzrośnie o 100 zł w stosunku do obecnie obowiązującego limitu i wyniesie 3.000 zł. Przewiduje to obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2022 (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 735).

Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają kryteriów ustalania w konkretnym przypadku wysokości kary porządkowej. Organ podatkowy ma swobodę jej wymierzenia - w ustawowo wyznaczonych granicach - ale nie oznacza to niekontrolowanej dowolności. Kara porządkowa powinna być nałożona po uprzednim zbadaniu przesłanek uprawniających do jej zastosowania (czyli niedozwolonego i nieusprawiedliwionego zachowania danej osoby), a także ustaleniu stopnia zawinienia oraz ewentualnych skutków niewypełnienia obowiązku nałożonego przez organ podatkowy. Kryteria przemawiające za wymierzeniem takiej, a nie innej kary porządkowej muszą być wyjaśnione w uzasadnieniu postanowienia o jej nałożeniu. Ukarany powinien mieć możliwość poznania całokształtu okoliczności prawnych i faktycznych, jakimi kierował się organ podatkowy, nakładając karę porządkową. W przeciwnym razie prawo kwestionowania wysokości wymierzonej sankcji byłoby jedynie iluzoryczne (por. wyrok NSA z dnia 16 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1734/15).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.