podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021

Wnioski dowodowe składane przez podatnika

Miałem kontrolę podatkową w zakresie VAT. Nie wniosłem w terminie zastrzeżeń do protokołu kontroli i nie złożyłem korekt rozliczeń VAT. Urząd skarbowy wszczął postępowanie podatkowe. Czy w jego trakcie mogę składać wnioski dowodowe odnoszące się do ustaleń zawartych w protokole kontroli?

TAK. Niewniesienie zastrzeżeń do protokołu kontroli nie uniemożliwia podatnikowi składania wniosków dowodowych w pokontrolnym postępowaniu podatkowym.

Przebieg kontroli podatkowej przeprowadzonej przez urząd skarbowy dokumentowany jest w protokole. Zawiera on m.in. określenie przedmiotu i zakresu kontroli, opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, ocenę prawną sprawy. Jeżeli podatnik nie zgadza się z ustaleniami kontrolnymi, może wnieść zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia protokołu.

Uznaje się, że jeżeli podatnik nie złoży w terminie wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu, to nie kwestionuje ustaleń kontroli podatkowej. Określa tak art. 291 § 3 Ordynacji podatkowej. Przepis ten ma mobilizować podatnika do szczegółowego przeanalizowania ustaleń zawartych w protokole i ustosunkowania się do tych, z którymi się nie zgadza, aby w ten sposób wyjaśnić wszelkie wątpliwości bez konieczności podejmowania postępowania podatkowego. Konsekwencją niewniesienia w terminie zastrzeżeń do protokołu kontroli nie jest jednak ograniczenie prawa do negowania materiału dowodowego zebranego w ramach kontroli podatkowej, a wykorzystywanego w pokontrolnym postępowaniu podatkowym. Podatnik ma prawo składać w toku postępowania podatkowego wnioski dowodowe i wypowiadać się na temat materiału dowodowego niezależnie od tego, czy wcześniej kwestionował ustalenia kontroli, czy nie (por. wyrok NSA z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2312/18).


Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu z urzędu nie wymagają dowodu.


Dowodem może być wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Taką definicję podaje art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgłoszone przez podatnika wnioski dowodowe nie są jednak automatycznie uwzględniane i przeprowadzane. Wynika to z art. 188 Ordynacji podatkowej. Żądanie przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że te okoliczności są stwierdzone wystarczająco innym dowodem. Dowód, którego przeprowadzenia domaga się podatnik, musi być istotny z punktu widzenia przyczynienia się do wyjaśnienia sprawy i niezbędny do ustalenia stanu faktycznego w ramach zakreślonych przez przepisy prawa materialnego mające zastosowanie w sprawie (por. wyrok NSA z dnia 27 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK 2069/18). Organ podatkowy ocenia, czy dana okoliczność została udowodniona, na podstawie całego materiału dowodowego przy uwzględnieniu zasad logiki, doświadczenia życiowego, reguł logicznego wnioskowania (por. wyrok NSA z dnia 16 marca 2021 r., sygn. akt II FSK 2581/18). Nieuwzględnienie przez urząd skarbowy wniosku dowodowego można zakwestionować w odwołaniu od decyzji.

Dowody w sprawach podatkowych:

- księgi podatkowe,
- deklaracje złożone przez podatnika (deklaracje odwzorowane cyfrowo są równoważne pod względem skutków prawnych deklaracjom złożonym w formie pisemnej),
- zeznania świadków,
- opinie biegłych,
- materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin,
- informacje podatkowe,
- dokumenty zgromadzone w toku: działalności analitycznej KAS, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, postępowania karnego czy postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.