podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Podatek VAT w eksporcie i imporcie - Dodatek nr 12 do Poradnika VAT nr 15 (543) z dnia 10.08.2021

Eksport towarów dla nieustalonego nabywcy

Organy podatkowe uznawały dość często, że w sytuacji gdy dochodzi do wywozu towarów, ale nabywca nie potwierdza zakupu albo nie można go zidentyfikować, transakcja nie stanowiła eksportu towarów i nakazywały w takim przypadku zastosować stawkę VAT właściwą dla danego towaru.

Nie można jednak stosować opodatkowania tych transakcji, do których faktycznie nie doszło, czyli tych uznanych za fikcyjne. Jeśli bowiem stwierdzono, że transakcja nie miała miejsca, to odebranie podatnikowi prawa do opodatkowania stawką 0% i zastosowanie opodatkowania stawką właściwą dla danego towaru zaprzecza wcześniejszemu stwierdzeniu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 17 października 2019 r. wydał korzystny dla podatników wyrok w sprawie C-653/18, dotyczący opodatkowania eksportu towarów w sytuacji, gdy nabywca nie jest znany.

Wyrok ten jest odpowiedzią TSUE na zadane przez NSA pytania prejudycjalne w postanowieniu z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt I FSK 126/18. Pytania dotyczyły możliwości zastosowania stawki VAT 0% w przypadku gdy eksport towarów nastąpił na rzecz nieustalonego odbiorcy spoza Unii, jeśli istnieją jednoznaczne dowody, że towar opuścił terytorium UE i okoliczność ta nie jest kwestionowana. NSA zwrócił się również o wyjaśnienie prawidłowości postępowania organów podatkowych, które odmówiły podatnikowi prawa do zastosowania stawki VAT 0% do eksportu towarów przyjmując, że brak rzeczywistego nabywcy towarów oznacza, iż nie doszło w ogóle do dostawy, nakładając jednocześnie na podatnika obowiązek zastosowania w takim przypadku krajowej stawki VAT.

Odpowiadając na pytania prejudycjalne zadane przez NSA, wyjaśniono, iż: "(...) pojęcie »dostawy towarów« ma obiektywny charakter i oraz że ma ono zastosowanie niezależnie od celów i wyników danych transakcji, przy czym brak jest obowiązku prowadzenia dochodzenia przez organ administracji podatkowej w celu ustalenia intencji danego podatnika lub w celu uwzględnienia intencji podmiotu gospodarczego innego niż ów podatnik działający w tym samym łańcuchu dostaw (...)".

Trybunał zauważył, że z powyższego wynika, iż transakcje opisane przez NSA, stanowią dostawę towarów (eksport towarów), jeżeli spełniają obiektywne kryteria, na których opiera się to pojęcie.

Fakt, że wywożone towary są nabywane poza Unią przez podmiot, który nie jest wykazany na fakturze i który nie został ustalony, nie wyklucza jednak spełnienia tych obiektywnych kryteriów.

W konsekwencji - zdaniem TSUE - kwalifikacja danej transakcji jako dostawy towarów w rozumieniu art. 146 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy w sprawie VAT (eksport towarów), nie może być uzależniona od warunku, aby nabywca został ustalony.

W ślad za wyrokiem TSUE, NSA wydał w dniu 19 lutego 2020 r. wyrok (sygn. akt I FSK 126/18), w którym uznał, że:

"(...) jeżeli towary, będące przedmiotem eksportu, zostały sprzedane, wysłane poza terytorium Unii i fizycznie opuściły terytorium Unii, są spełnione warunki do zastosowania stawki 0%, nawet gdyby się okazało, że faktycznym odbiorcą towaru nie jest wskazany na fakturze nabywca, a nieustalony podmiot, chyba że zostanie wykazane, że:

 • do dostawy, nawet nieustalonemu podmiotowi, w ogóle nie doszło, lub
 • zostanie wykazane, że dany podatnik wiedział albo powinien był wiedzieć, że dokonywana przez niego transakcja może stanowić oszustwo popełnione przeciwko wspólnemu systemowi VAT, którego dopuszcza się nabywca.

Jeżeli jednak organ ustali ww. negatywne przesłanki do zastosowania stawki 0%, nie stosuje stawki krajowej (w 2007 r. - 22%), lecz uznając, że do transakcji opodatkowanej z udziałem przedmiotowego nabywcy w ogóle nie doszło, powinien podatnika pozbawić prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tego towaru, skoro nie posłużył on sprzedaży opodatkowanej (...)".

Zatem podatnik, który sprzedał swoje towary kontrahentowi spoza UE, zachowa prawo do opodatkowania tej transakcji stawką VAT 0%, pod warunkiem jednak że dochował należytej staranności. Polscy sprzedawcy powinni zatem w sytuacjach budzących wątpliwość co do uczciwości nabywcy, zachować szczególną ostrożność. Istotne jest to, aby podatnik był w stanie wykazać, że nie miał wiedzy na temat dokonanego przez nabywcę nadużycia i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o tym fakcie. Organy podatkowe mogą pozbawić dostawcę prawa do preferencyjnej stawki VAT tylko wtedy, gdy umyślnie uczestniczył w oszustwie podatkowym. Natomiast w przypadku, gdy nie uda się ustalić nabywcy i nie będzie można potwierdzić, że doszło do dostawy, brak będzie podstaw nie tyle do zastosowania stawki VAT 0%, co do opodatkowania takiej transakcji w ogóle.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.