podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Przychody korzystające ze zwolnienia z podatku dochodowego - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021

Stypendium socjalne

Student II roku studiów dziennych inżynierskich z uwagi na niskie dochody, uzyskał od uczelni stypendium socjalne. Świadczenie zostało przyznane na okres roku akademickiego i wypłacane jest miesięcznie w kwocie 300 zł. Łącznie przez okres 10 miesięcy stypendium socjalne wyniesie 3.000 zł. Czy otrzymane świadczenie będzie podlegać opodatkowaniu?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 39, 39a, 39b, 39c, 39d oraz 40 ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są:

1) stypendia i zapomogi, o których mowa w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz stypendia otrzymywane w ramach programów i przedsięwzięć, wskazanych w art. 376 ust. 1 tej ustawy,

Na podstawie art. 86 ust. 1 wymienionej ustawy student może się ubiegać m.in. o: stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. W przypadku tych ostatnich, zwolnienie od pdof ma zastosowanie, o ile zasady przyznawania stypendiów zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582),

Poza stypendiami, zwolnieniem objęte jest także przyznane, zgodnie z powołanym przepisem, finansowanie lub dofinansowanie kosztów opłat za kształcenie, pomoc materialna oraz ryczałt na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania.

3) stypendia przyznawane przez instytuty naukowe PAN oraz instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych,

4) stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy o PAN (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 ze zm.),

Są to świadczenia otrzymane przez naukowca z zagranicy na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w Polsce.

5) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta,

6) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wymienione świadczenia podlegają zwolnieniu od podatku w całości, bez względu na ich wysokość.

Osobnego omówienia wymaga zwolnienie uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o pdof. Dotyczy ono stypendiów dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendiów przyznawanych przez organizacje pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Limit kwoty wolnej to 3.800 zł w roku podatkowym.

Uzyskanie/wypłata kwoty stypendium mieszczącej się w powyższym limicie nie łączy się z żadnymi obowiązkami wobec fiskusa. Opodatkowaniu podlega natomiast nadwyżka ponad ustaloną kwotę.

Stypendium socjalne, które z uwagi na niskie dochody otrzymuje student II roku studiów inżynierskich będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o pdof. Zwolnienie to jest nielimitowane, co oznacza iż otrzymane świadczenia będą podlegały zwolnieniu w całości.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.