podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Nowy JPK_VAT z deklaracją - aktualizacja na 1.10.2020 r. - Dodatek nr 14 do Poradnika VAT nr 19 (19) z dnia 10.10.2020

Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego

W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K konieczne jest stosowanie oznaczeń identyfikujących dostawy niektórych towarów i usług oraz stosowane procedury, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, jak również oznaczenia dowodu sprzedaży.

Oznaczenia (kody) identyfikujące sprzedawane towary i świadczone usługi
oraz stosowane procedury

Nazwa towaru/usługi Obowiązkowe oznaczenie
NAPOJE ALKOHOLOWE:
- alkohol etylowy,
- piwo,
- wino,
- napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
01
TOWARY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 103 UST. 5AA ustawy o VAT:
- benzyny lotnicze (CN 2710 12 31),
- benzyny silnikowe (CN 2710 12 25) z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych (CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00),
- gaz płynny (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00),
- oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11),
- oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90),
- paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70),
- paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21),
- pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19),
- paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.), które nie zostały wymienione w art. 103 ust. 5aa pkt 1-4 i 6-8 ustawy o VAT,
- biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 ze zm.),
- pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.
02
- OLEJ OPAŁOWY w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz
- OLEJE SMAROWE,
- POZOSTAŁE OLEJE o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,
- OLEJE SMAROWE o kodzie CN 2710 20 90,
- PREPARATY SMAROWE objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
03
- WYROBY TYTONIOWE,
- SUSZ TYTONIOWY,
- PŁYN DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH I WYROBY NOWATORSKIE w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
04
ODPADY - wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT:
- wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
- odpady szklane,
- odpady z papieru i tektury,
- pozostałe odpady gumowe,
- odpady z tworzyw sztucznych,
- odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
- niebezpieczne odpady zawierające metal,
- odpady i braki ogniw i akumulatorów, elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
- surowce wtórne metalowe,
- surowce wtórne ze szkła,
- surowce wtórne z papieru i tektury,
- surowce wtórne z tworzyw sztucznych,
- surowce wtórne z gumy
05
URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁY DO NICH - wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT:
- emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
- atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
- płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch,
- elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory,
- komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych,
- jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD),
- półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD,
- telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony,
- konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów,
- aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe,
- części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
- pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD,
- pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD,
- pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD
06
POJAZDY ORAZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 07
METALE SZLACHETNE ORAZ NIESZLACHETNE - wyłącznie określone w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy:
- metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie towary objęte CN:
ex 7106 - srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek srebra,
2) srebro techniczne czyste,
3) srebro o wysokiej czystości,
4) stopy srebra,
5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;
ex 7108 - złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek złota,
2) złoto technicznie czyste,
3) złoto o wysokiej czystości,
4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
5) stopy złota;
ex 7110 - platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek platyny,
2) proszek palladu,
3) proszek irydu,
4) proszek rodu,
5) platyna technicznie czysta,
6) pallad technicznie czysty,
7) iryd technicznie czysty,
8) rod technicznie czysty,
9) platyna o wysokiej czystości,
10) pallad o wysokiej czystości,
11) iryd o wysokiej czystości,
12) rod o wysokiej czystości,
13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
14) stopy platyny,
15) stopy palladu,
16) stopy irydu;
ex 7112 - odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych - wyłącznie:
1) złom złota,
2) odpady srebra,
3) złom srebra,
4) złom platyny,
5) złom palladu,
6) złom irydu;
7113 - artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;
ex 7114 - artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym - z wyłączeniem:
1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
2) wyrobów kultu religijnego;
7118 - monety,
- materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny - wyłącznie wyroby z bursztynu,
- antyki o wieku przekraczającym 100 lat - wyłącznie biżuteria artystyczna,
- wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej,
- wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej,
- wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej,
- wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej,
- wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej,
- wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej,
- wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane,
- wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane,
- pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej,
- pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone,
- pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej,
- pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone,
- kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej,
- kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej,
- pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej,
- pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej,
- wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane,
- wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane,
- kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej,
- arkusze żeberkowane ze stali niestopowej,
- drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej,
- srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,
- metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu,
- aluminium nieobrobione plastycznie,
- pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych,
- biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
08
LEKI ORAZ WYROBY MEDYCZNE - produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) 09
BUDYNKI, BUDOWLE I GRUNTY 10
USŁUGI W ZAKRESIE PRZENOSZENIA UPRAWNIEŃ DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 ze zm.) 11
USŁUGI NIEMATERIALNE - wyłącznie doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 12
USŁUGI TRANSPORTOWE I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ - sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 13

Nazwa procedury Obowiązkowe oznaczenie
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Z TERYTORIUM KRAJU SW
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, NADAWCZE I ELEKTRONICZNE, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT EE
TRANSAKCJE, W KTÓRYCH ZACHODZĄ POWIĄZANIA między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy TP
WNT dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach TRANSAKCJI TRÓJSTRONNEJ W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ TT_WNT
DOSTAWA TOWARÓW POZA TERYTORIUM KRAJU dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej TT_D
ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYKI, rozliczane w procedurze marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT MR_T
DOSTAWA TOWARÓW UŻYWANYCH, DZIEŁ SZTUKI, PRZEDMIOTÓW KOLEKCJONERSKICH I ANTYKÓW, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT MR_UZ
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) I_42
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) I_63
TRANSFER BONU JEDNEGO PRZEZNACZENIA dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu B_SPV
DOSTAWA TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIE USŁUG, KTÓRYCH DOTYCZY BON JEDNEGO PRZEZNACZENIA na rzecz podatnika, który wyemitował bon B_SPV_DOSTAWA
USŁUGI POŚREDNICTWA ORAZ INNE USŁUGI DOTYCZĄCE TRANSFERU BONU RÓŻNEGO PRZEZNACZENIA B_MPV_PROWIZJA
TRANSAKCJE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI MPP

Oznaczenia (kody) dowodów sprzedaży

Nazwa dowodu sprzedaży Obowiązkowe oznaczenie
DOKUMENT ZBIORCZY WEWNĘTRZNY zawierający sprzedaż Z KAS REJESTRUJĄCYCH RO
DOKUMENT WEWNĘTRZNY WEW
FAKTURA, O KTÓREJ MOWA W ART. 109 UST. 3D USTAWY O VAT (wystawiona do paragonu) FP

Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją wskazało, że oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli od GTU_01 do GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie "1" we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębnienia poszczególnych wartości, kwot podatku.

W przypadku, gdy dany towar i usługa nie wystąpią na dokumencie pole pozostanie puste.

Co jest również istotne, oznaczenia dostaw i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Nie stosuje się ich również do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego (np. z tytułu WNT czy importu usług).

W przypadku wystąpienia specjalnych procedur (prezentowanych przykładowo za pomocą symboli MPP, MR_UZ, TP) pola te, podobnie jak w przypadku oznaczenia dostaw niektórych towarów i świadczenia usług wypełnia się dla całego dokumentu poprzez zaznaczenie "1" (w każdym z pól odpowiadających ww. symbolom, w przypadku wystąpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie), bez wyodrębnienia poszczególnych wartości, kwot podatku. W sytuacji braku takiej procedury podatnik pole pozostawi puste.

Uwaga

Oznaczenie MPP w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego stosuje się do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15.000 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży kodami RO, WEW czy FP są zamieszczane pod warunkiem wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu. W przypadku braku wymienionych wyżej oznaczeń pole pozostanie puste.

Ponadto do 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie muszą wykazywać w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone (o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT) wystawionych przy użyciu kasy fiskalnej oraz danych i oznaczeń (o których mowa odpowiednio w § 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 i 4 rozporządzenia) związanych z paragonami fiskalnymi.

Jednakże, aby skorzystać z tego rozwiązania w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży prowadzonej przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą zostać ujęte w ewidencji (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.