podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. - czas dla niektórych branż na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zobacz więcej) Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Uwaga: 28 lutego 2021 r. upływa termin złożenia dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorcę, który chce skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
A A A

Opodatkowanie prywatnego najmu - Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Ryczałt ewidencjonowany

Podatnik opłacający ryczałt ewidencjonowany z tytułu prywatnego najmu podatek ten oblicza od przychodu niepomniejszonego o koszty uzyskania. Przy ustalaniu podstawy obliczenia ryczałtu może on przede wszystkim pomniejszać przychody o straty z tego samego źródła przychodów poniesione w poprzednich latach podatkowych (gdy najem opodatkowany był na zasadach ogólnych według skali podatkowej). Ponadto ma prawo odliczać od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 updof (pod warunkiem, że nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych na podstawie przepisów ustawy o PIT). Wynika to z art. 11 ust. 1 uzpd.

Do opodatkowania przychodów z prywatnego najmu stosuje się dwie stawki podatku w wysokości 8,5% i 12,5%, w zależności od wysokości przychodów osiągniętych przez podatnika. Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym z prywatnego najmu osiągnie przychody w kwocie nieprzekraczającej 100.000 zł, to opłaca on ryczałt według 8,5% stawki. Natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę zapłaci podatek według 12,5% stawki. Ryczałt według wyższej stawki powinien być regulowany już w trakcie roku w terminie wynikającym z przyjętego sposobu opłacania ryczałtu (miesięcznego lub kwartalnego).

Warto dodać, że w przypadku małżonków osiągających przychody z prywatnego najmu, kwota przychodów w wysokości 100.000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków. Takie stanowisko przedstawił resort finansów w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 2 lutego 2018 r. Wskazał w nim, że małżonkowie mają obowiązek wpłacać ryczałt według 12,5% stawki podatku od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł przychodu ustalonego jako suma ich przychodu z najmu. Limit przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków bez względu na to, jaki ustrój majątkowy ich obowiązuje (wspólność czy rozdzielność majątkowa).

Z kolei w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 21 grudnia 2018 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że u małżonków osiągających przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy, zawieranej poza działalnością gospodarczą, w limicie 100.000 zł uwzględnia się także przychody z prywatnego najmu opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, gdy małżonkowie rozliczają prywatny najem odrębnie i jeden z nich opodatkowuje dochody według skali podatkowej, a drugi ryczałtem ewidencjonowanym.

W trakcie roku podatkowego podatnik może wpłacać do urzędu skarbowego kwoty ryczałtu za okresy:

 • miesięczne lub
   
 • kwartalne.

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów z prywatnego najmu za miesiące od stycznia do listopada podatnik ma obowiązek wpłacać na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca. Natomiast ryczałt za grudzień podlega wpłacie przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania rocznego, który wyznacza koniec lutego następnego roku.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnikom, których przychody nie przekraczają ustawowego limitu, daje również możliwość opłacania ryczałtu raz na kwartał, do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania rocznego, tj. do końca lutego następnego roku.

Możliwość korzystania w 2020 r. z kwartalnego opłacania ryczałtu mają podatnicy, których przychody z prywatnego najmu w 2019 r. nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartości 25.000 euro, tj. 109.335 zł (limit wyrażony w euro przeliczono na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP 1 października 2019 r., który wyniósł 4,3734 zł/euro - tabela NBP nr 190/A/NBP/2019). Uprawnieni podatnicy, którzy wybiorą w 2020 r. ten sposób opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego, o podjętej decyzji będą zobowiązani poinformować organ podatkowy w zeznaniu rocznym PIT-28 składanym za 2020 r.

Ostatecznego rozliczenia za dany rok podatkowy przychodów z najmu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym podatnik dokonuje w zeznaniu rocznym PIT-28 składanym w urzędzie skarbowym w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Przy czym zeznanie złożone przed początkiem tego terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Przykład

Podatnik (wynajmujący) zawarł w lutym 2020 r. umowę prywatnego najmu budynku magazynowego, z której wynika, że:

 • miesięczny czynsz najmu wynosi 12.000 zł i płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc,
   
 • wynajmujący pokrywa wszystkie koszty utrzymania budynku w kwocie 2.500 zł miesięcznie.

Załóżmy, że najemca płaci czynsz najmu w terminie. Podatnik jako formę opodatkowania przychodów z prywatnego najmu wybrał ryczałt.

Miesięczny przychód z prywatnego najmu wyniesie 12.000 zł. Oznacza to, że za miesiące od lutego do września 2020 r. podatnik płaci ryczałt w wysokości 1.020 zł (12.000 zł x 8,5%). Łączny przychód za ten okres wyniesie 96.000 zł.

W październiku 2020 r. przychód (liczony narastająco) wyniesie 108.000 zł (96.000 zł + 12.000 zł), a więc przekroczy kwotę 100.000 zł. W tym miesiącu podatnik dokona następujących obliczeń:

 • kwota przychodu, od którego ryczałt wyniesie 12,5% to 8.000 zł (108.000 zł - 100.000 zł),
   
 • kwota przychodu, od którego ryczałt wyniesie 8,5% to 4.000 zł (12.000 zł - 8.000 zł),
   
 • kwota ryczałtu za październik 2020 r. wyniesie 1.340 zł [(4.000 zł x 8,5%) + (8.000 zł x 12,5%)].

W kolejnych miesiącach 2020 r., tj. od listopada 2020 r. od całej kwoty przychodu z najmu podatnik będzie obliczał ryczałt wyłącznie przy zastosowaniu 12,5% stawki. Wyniesie on miesięcznie 1.500 zł (12.000 zł x 12,5%).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.