podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Nowości w podatku dochodowym na 2020 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020

Konsekwencje u ryczałtowca

Zmiany objęły również przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania uwzględniają specyfikę tej formy opodatkowania, w której występuje brak strony kosztowej i odnoszą się do transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa po 31 grudnia 2019 r.

Modyfikacje u wierzyciela

U wierzyciela będącego tzw. ryczałtowcem począwszy od 2020 r. przychody z działalności gospodarczej, po pomniejszeniu ich o odliczenia możliwe do dokonania przy tej formie opodatkowania, mogą być zmniejszane o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, czyli wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej, która nie została uregulowana lub zbyta. Zasadniczo zmniejszeń tych ryczałtowiec będzie dokonywał w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, o ile do dnia złożenia zeznania odpowiednio wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Jeżeli jednak wartość przysługującego wierzycielowi zmniejszenia przychodów będzie wyższa od samych przychodów, to nieodliczona od nich część tego zmniejszenia będzie obniżała przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia, o ile wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta.

Z kolei gdy po roku podatkowym, za który dokonane zostanie zmniejszenie przychodów, wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, ryczałtowiec-wierzyciel zobowiązany będzie do zwiększenia przychodów w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta - odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych (przykład 1).

Korekta u dłużnika

Po stronie dłużnika będącego ryczałtowcem przychody z działalności gospodarczej, po pomniejszeniu ich o odliczenia możliwe do dokonania przy tej formie opodatkowania podlegają zwiększeniu o związaną z prowadzoną działalnością wartość zobowiązania do zapłaty, które nie zostało uregulowane. Zwiększenia tego dłużnik dokonuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Zwiększenia tego ryczałtowiec-dłużnik będzie dokonywał w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Dłużnik będzie dokonywał zwiększenia, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego nie ureguluje swojego zobowiązania.

W przypadku gdy dłużnik, który z powodu nieuregulowania zobowiązania zwiększy przychody w zeznaniu podatkowym, a po roku podatkowym, za który tego dokonał, zobowiązanie to ureguluje, będzie zmniejszał o jego wartość przychody w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym uregulowanie to będzie miało miejsce. Jeśli jednak wartość zmniejszenia przychodów będzie wyższa od tych przychodów, zmniejszenia przychodów o nieodliczoną wartość dłużnik będzie dokonywał w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia (przykład 2).

Korekta przy ryczałcie miesięcznym

Z dodanego do art. 21 ust. 3f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) wynika, że zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy będą dokonywali zmniejszeń lub zwiększeń, na zasadach wynikających z dodawanych do art. 11 tej ustawy ust. 4-19, przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące.

Zmniejszenia bez wpływu na limity

W limitach kwotowych dotyczących ryczałtu ewidencjonowanego nie podlegają uwzględnieniu kwoty, o które podatnik zmniejszył lub zwiększył przychody na podstawie omawianych przepisów. Chodzi tu o limit przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego (250.000 euro) oraz limit uprawniający do ryczałtu kwartalnego (25.000 euro).

Przykład 1

Załóżmy, że przedsiębiorca będący podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży usługi uzyska w listopadzie 2020 r. przychód należny w kwocie 54.000 zł. Termin zapłaty wynikający z faktury dokumentującej wykonanie usługi upłynie 17 stycznia 2021 r. Kontrahent nie zapłaci za usługę do dnia złożenia przez przedsiębiorcę PIT-28 za 2021 r. Przedsiębiorca będzie miał wówczas prawo w tym zeznaniu rozliczyć niezapłaconą fakturę.


Wariant I
- ryczałtowiec wykaże w PIT-28 za 2021 r. przychody, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) w wysokości 86.420 zł. W tej sytuacji będzie miał prawo zmniejszyć je o nieuregulowaną wierzytelność w kwocie 54.000 zł.

Dłużnik w kwietniu 2022 r. ureguluje całą zaległość. W tej sytuacji ryczałtowiec-wierzyciel zobowiązany będzie dokonać tzw. odwrotnej korekty, doliczając do przychodów w zeznaniu PIT-28 za 2022 r. uprzednio odliczoną w PIT-28 za 2021 r. kwotę, tj. 54.000 zł


Wariant II
- ryczałtowiec wykaże w zeznaniu za 2021 r. przychody, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) w wysokości 38.000 zł. Będzie miał wtedy prawo zmniejszyć je z uwagi na nieuregulowaną wierzytelność do zera, a w latach następnych, tj. w zeznaniach za lata 2022-2024, zmniejszyć łącznie podstawę opodatkowania o 16.000 zł, tj. 54.000 zł - 38.000 zł, o ile nie zostanie ona uregulowana lub zbyta.


Przykład 2

Załóżmy, że ryczałtowiec zakupi w czerwcu 2020 r. od swojego kontrahenta towar o wartości netto 33.600 zł. Termin zapłaty za ten towar upłynie 12 września 2020 r., a ryczałtowiec do dnia złożenia PIT-28 za 2020 r. nie ureguluje zobowiązania z tytułu tego zakupu.

Ryczałtowiec ten w PIT-28 za 2020 r. wykaże przychody, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) w kwocie 74.000 zł. W tej sytuacji będzie zobowiązany zwiększyć je o 33.600 zł i wykazać łącznie przychody w kwocie 107.600 zł.

Ryczałtowiec ureguluje swoje zobowiązanie w lipcu 2021 r., a w PIT-28 za ten rok wykaże przychody, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) w kwocie 28.300 zł. W tej sytuacji zmniejszy je do zera, a nieodliczoną kwotę 5.300 zł, tj. 33.600 zł - 28.300 zł, rozliczy w zeznaniach za lata 2022-2024.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.