podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Uproszczony wniosek o ulgi w opłacaniu składek ZUS dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »
Zamknij
A A A

Zasady sprzedaży tradycyjnej i internetowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019

Obowiązki informacyjne sprzedawcy tradycyjnego

Obowiązki przedsiębiorców, zarówno tradycyjnych, jak i działających w sieci, zawierających umowy z konsumentami reguluje ustawa o prawach konsumenta. Określa ona ogólne obowiązki przedsiębiorców, zasady i tryb:

 • zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,
   
 • wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
   
 • zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Zanim zostanie zawarta umowa

Na każdym przedsiębiorcy w związku z zawarciem umowy z konsumentem ciążą określone obowiązki informacyjne. W pierwszej kolejności chodzi o tzw. obowiązki przedkontraktowe. Inne regulacje w tym zakresie dotyczą przedsiębiorców zawierających tzw. umowy typowe, a inne dokonujących sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.

Przepisy ustawy o prawach konsumenta nakładają na przedsiębiorcę obowiązek przekazania konsumentowi - na etapie przedkontraktowym - pewnych wiadomości dotyczących planowanej umowy. Omówione w pkt 1 dodatku obowiązki dotyczą tzw. umów typowych, tj. sytuacji, w której strony zawierające umowę znajdują się jednocześnie np. w sklepie przedsiębiorcy i składają sobie oświadczenia woli co do zawarcia umowy sprzedaży rzeczy wystawionej w tym sklepie. Nałożony na przedsiębiorcę obowiązek podania określonych informacji, wynikający z art. 8 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta powoduje, że konsument nie jest wówczas zaskakiwany warunkami, w jakich dochodzi do zawarcia umowy. Informacje te mają pozwolić konsumentowi na podjęcie rozsądnej, przemyślanej decyzji dotyczącej zawarcia określonej umowy z przedsiębiorcą. Mają również umożliwić konsumentowi porównanie ofert różnych przedsiębiorców i wybranie oferty najkorzystniejszej dla siebie. Przekazanie określonych w ustawie o prawach konsumenta informacji jest obowiązkowe i nie zależy od tego czy przedsiębiorca ma pewność, że dojdzie do zawarcia umowy. Obowiązek informacyjny aktualizuje się już wtedy, gdy z okoliczności wynika, że może dojść do zawarcia umowy z konsumentem. Co ważne, to przedsiębiorca musi wykonać ten obowiązek z własnej inicjatywy, a nie czekać aż zażąda tego konsument. Informacji tych nie można utożsamiać z ofertą przedsiębiorcy kierowaną do konsumenta, jednakże w niektórych okolicznościach informacje takie mogą stanowić składnik oferty przedsiębiorcy (np. wysokość ceny) albo zostać udzielone wraz z taką ofertą.

Przykładowo, jeśli w lokalu przedsiębiorstwa strony mają zawrzeć określoną umowę w formie pisemnej, konsument powinien otrzymać informacje wynikające z art. 8 ustawy o prawach konsumenta zanim złoży swój podpis pod dokumentem umowy. Informacje te może otrzymać jako np. projekt umowy.

Forma i czas przekazania informacji

Przepisy wymagają, aby omawiane informacje były przekazywane konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały. Przy czym nie określają formy, w jakiej mają zostać przekazane. Oznacza to, że wybór tej formy należy do przedsiębiorcy. Przepisy nie wymagają też, w przeciwieństwie do umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, aby informacje te były udostępnione konsumentowi na piśmie lub trwałym nośniku. Forma przekazania konsumentowi informacji nie zależy także od formy prawnej zawieranej umowy. Informacje mogą zostać udostępnione konsumentowi jednorazowo lub partiami. Decyzja w tej sprawie należy do przedsiębiorcy, z tym że rozbijanie informacji na części nie powinno zaburzać ich jasności oraz zrozumiałości. Przykładowo informacji o cenie odkurzacza przedsiębiorca-sprzedawca udziela przez wywieszenie kartki z kwotą pod półką, na której umieszczono ten sprzęt.

Informacje te należy przekazać konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową. Przy czym obowiązek informacyjny przedsiębiorcy nie obejmuje sytuacji, gdy wymagane wiadomości wynikają już z okoliczności. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju przypadki, w których konsument uzyskał już te wiadomości lub z łatwością i bez istotnych kosztów może je zdobyć. Przykładowo, w sklepie samoobsługowym na półkach znajduje się sprzęt gospodarstwa domowego, a na opakowaniach zamieszczono informacje o właściwościach tego sprzętu i cenie. Konsument może z łatwością przeczytać te informacje. Przedsiębiorca nie musi osobno przekazywać mu tych wiadomości.


W drobnych umowach życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu przedsiębiorca nie musi przekazywać konsumentowi informacji określonych w art. 8 ustawy o prawach konsumenta, np. gdy sprzedaje konsumentowi gazetę, produkty spożywcze itp.

Przedsiębiorca też wystąpi jako konsument

Z dniem 1 stycznia 2020 r. na mocy zmian w Kodeksie cywilnym, nastąpi objęcie ochroną konsumencką w niektórych czynnościach prawnych, również przedsiębiorców. Obecnie, w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawiera umowę z innym przedsiębiorcą - profesjonalistą (oferującym świadczenie z zakresu swojej branży lub specjalizacji), traktowana jest jako podmiot profesjonalny, nawet wówczas, gdy umowa ta nie jest bezpośrednio związana z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje. To zaś powoduje, że przedsiębiorca dokonujący czynności prawnej z innym przedsiębiorcą nie może korzystać z ochrony konsumenckiej, mimo że znajduje się w tym zakresie w tej samej sytuacji, w jakiej znajduje się konsument. W związku z tym, na mocy przeprowadzonej nowelizacji przepisy o ochronie konsumentów będą miały zastosowanie do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, dokonującego czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG. Przy czym przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument jedynie przy dokonywaniu czynności nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, których nie wykonuje w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej, który wskazał w CEIDG.

Sprzedawca tradycyjny musi informować konsumenta o:

- cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,
- swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą i numerze, pod którym został zarejestrowany (NIP bądź KRS), adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa,
- łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść,
- sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez niego procedurze rozpatrywania reklamacji,
- przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia,
- treści usług posprzedażnych i gwarancji,
- czasie trwania umowy lub - gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu - o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy,
- funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony,
- mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.