podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Budynki i lokale w firmowych kosztach podatkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Cudzy budynek lub lokal na usługach firmowych

Budynki i lokale wykorzystywane przez firmy w prowadzeniu działalności gospodarczej nie zawsze stanowią ich własność. Również nie zawsze od początku spełniają wszystkie potrzeby podmiotów z nich korzystających, co oznacza, że aby zgodnie ze swoim zamiarem w pełni z nich korzystać, firmy je użytkujące muszą ponieść pewne nakłady na ich przystosowanie. Ich rozliczenie w kosztach podatkowych - bezpośrednio bądź poprzez odpisy amortyzacyjne - uzależnione jest od rodzaju, jak również wartości tych wydatków.

Rozliczenia dokonywane przez amortyzację

Inwestycje w obcych środkach trwałych będących budynkami lub lokalami podlegają amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu używania. Ta specyficzna kategoria składników majątkowych nie ma swojej definicji w ustawach o podatku dochodowym. Przyjmuje się, że rezultatem dokonania takich inwestycji powinno być ulepszenie środków dzierżawionych, wynajmowanych, leasingowanych lub używanych na potrzeby działalności gospodarczej na podstawie innej umowy. Z kolei z ulepszonymi środkami trwałymi mamy do czynienia wówczas, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i skutkuje wzrostem ich wartości użytkowej, której miernikami są ustawowo określone parametry (art. 22g ust. 17 ustawy o pdof oraz art. 16g ust. 13 ustawy o pdop).

Dla inwestycji w obcych środkach trwałych ustawodawca przewidział możliwość stosowania dwóch rodzajów stawek amortyzacyjnych. Oprócz stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych odpowiadających środkom trwałym, które są w ich wyniku ulepszane, stworzył również możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych, wyznaczając jednocześnie minimalne okresy ich amortyzacji (art. 22j ust. 4 ustawy o pdof oraz art. 16j ust. 4 ustawy o pdop). Dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat, co oznacza, że maksymalna wysokość indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla tych inwestycji wynosi 10%.

Kolejne nakłady na inwestycję

Często zdarza się, zwłaszcza gdy od dokonania inwestycji w obcym budynku (lokalu) minął pewien okres, że poddany takiej inwestycji składnik majątku wymaga poniesienia kolejnych nakładów w celu zachowania swojej użyteczności. Zazwyczaj z racji zarówno charakteru dokonywanych zmian w jego strukturze, jak i ich wartości należałoby je zakwalifikować jako inwestycję w obcym środku trwałym. W takich przypadkach może powstać wątpliwość, czy jej wartość należy rozliczać w kosztach podatkowych osobno czy też doliczyć ją do wartości początkowej już funkcjonującej inwestycji.

Unormowania zawarte w ustawach o podatku dochodowym nie regulują ulepszenia inwestycji w obcym środku trwałym. Ponieważ jednak klasyfikują taką inwestycję jako środek trwały, zasadnym jest przyjęcie, że podlega ona ulepszeniu jak pozostałe składniki zaliczane do tej kategorii podatkowej. W efekcie poniesione na ten cel nakłady powinny zwiększać jej wartość początkową. To z kolei oznacza, że odpisów amortyzacyjnych dokonywać należy od tak powiększonej wartości początkowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nakłady na jej ulepszenie zwiększyły tę wartość. Odpisy te należy naliczać według ustalonej uprzednio stawki amortyzacyjnej. Prawidłowość takiego rozwiązania potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach.


Kalkulatory przydatne w rozliczeniach podatku dochodowego dostępne są w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Likwidacja inwestycji

Jeżeli do zakończenia użytkowania obcego środka trwałego będącego budynkiem lub lokalem dochodzi przed całkowitym zamortyzowaniem poniesionych na niego nakładów inwestycyjnych, wówczas inwestycję w obcym środku trwałym należy przede wszystkim wykreślić z ewidencji środków trwałych oraz zaprzestać dalszej jej amortyzacji.

Z uregulowań zawartych w art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdof i odpowiednio w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli utraciły one przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. W efekcie, gdy utrata tej przydatności następuje z innych przyczyn, podatnik ma prawo zaliczenia straty związanej z likwidacją środka trwałego do firmowych kosztów podatkowych. Jednocześnie likwidacji środka trwałego nie można utożsamiać z fizycznym zniszczeniem środka - należy przez to rozumieć m.in. wykreślenie go z ewidencji na skutek utraty przydatności gospodarczej w związku z rozwojem lub zmniejszeniem rozmiarów działalności firmy czy też zmianą rynków zbytu. Wobec tego niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym jako stratę przedsiębiorca może uznać za koszt uzyskania przychodów, o ile nie stanowi straty, o której mowa w przywołanych przepisach.

Otrzymanie zwrotu nakładów

Zdarza się, że przedsiębiorca dokonujący i użytkujący inwestycję w obcym budynku (lokalu) otrzymuje od właściciela składnika majątku zwrot części poniesionych nakładów. Wówczas powinien wyłączać z kosztów część dokonywanych od niej odpisów amortyzacyjnych. Z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop wynika bowiem, że nie stanowią kosztów odpisy amortyzacyjne, od tej części wartości środków trwałych, która odpowiada wydatkom m.in. na ich wytworzenie we własnym zakresie, zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jednocześnie nakłady zwrócone mu w trakcie użytkowania inwestycji nie będą dla niego przychodem podatkowym. Do przychodów nie zalicza się bowiem zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów podatkowych (art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o pdof i art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o pdop). Gdyby jednak do zwrotu tych wydatków doszło po likwidacji inwestycji, wygenerują one wtedy przychód przedsiębiorcy w tej części, w jakiej wartość inwestycji została pokryta odpisami amortyzacyjnymi oraz rozliczona w kosztach podatkowych jako strata z likwidacji.

Inwestycja w obcym środku trwałym
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.