podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Praktyczne problemy ze stosowaniem split payment - Dodatek nr 5 do Poradnika VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019

Zapłata kwoty podatku w systemie split payment

Czy w systemie podzielonej płatności mogę dokonać zapłaty należności z kilku faktur na rzecz jednego kontrahenta za pomocą jednego komunikatu przelewu?

Aby podatnik mógł dokonać płatności należności w systemie split payment, musi dysponować fakturą. W komunikacie przelewu należy bowiem podać nie tylko kwotę VAT, która ma zostać zapłacona w systemie podzielonej płatności, czy też kwotę brutto, ale również numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność. Zatem nie ma możliwości zapłaty w taki sposób należności w formie tzw. przelewów zbiorczych. Podatnik, który otrzymuje od danego kontrahenta kilkanaście czy nawet kilkaset faktur za dany miesiąc, nie może za pomocą jednego komunikatu przelewu dokonać płatności za wszystkie te faktury.

Niektóre banki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w tym zakresie, przygotowały pewne ułatwienia, polegające na możliwości wygenerowania w systemie tzw. paczki przelewów, gdzie podatnik może zamieścić dane kontrahenta i wskazać informacje dotyczące poszczególnych faktur, a bank dokona przelewów zgodnie z tymi danymi.

Czy mogę na rachunek VAT wpłacić tylko część kwoty podatku wynikającego z faktury?

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek VAT, natomiast zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto dokonywana jest na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

W praktyce odbywa się to przy użyciu specjalnego udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, komunikatu przelewu, w którym podatnik wskazuje dane dotyczące faktury, w związku z którą dokonuje podzielonej płatności, a także odpowiednio kwotę, która ma być zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności oraz kwotę, którą należy przekazać na rachunek sprzedawcy. Zatem podatnik (nabywca) wypełnia jeden dokument, czyli komunikat przelewu, na którym wskazuje dwie kwoty: kwotę wartości sprzedaży brutto oraz kwotę podatku. Bank (SKOK) dokonuje natomiast czynności mających na celu ich przekazanie na właściwe konta.

Z treści art. 108a ust. 3 ustawy o VAT wynika, iż istnieje możliwość wpłaty na rachunek VAT jedynie części kwoty podatku wynikającego z faktury. To podatnik bowiem decyduje, czy przekaże na ten rachunek całość, czy też część podatku VAT.

Z jednym z moich kontrahentów najczęściej rozliczam się za pomocą karty płatniczej. Czy w stosunku do takiej transakcji mam możliwość stosowania podzielonej płatności?

Niestety, nie ma możliwości stosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku zapłaty za towar czy usługę w innych formach niż przelew. Mechanizm ten nie dotyczy zatem ani zapłaty gotówkowej, ani też zapłaty kartą płatniczą.

Chciałbym uregulować w systemie podzielonej płatności tylko kwotę podatku VAT wynikającą z otrzymanej faktury, natomiast kwotę netto wpłacić gotówką w siedzibie firmy. Czy taki podział należności określonej w fakturze jest możliwy? Jeżeli tak, to jakie wartości należy wpisać w komunikacie przelewu?

Dokonanie przelewu w systemie podzielonej płatności wiąże się z odpowiednim wypełnieniem komunikatu przelewu. To nabywca podaje w tym komunikacie kwotę, jaką chce przelać kontrahentowi. W komunikacie tym wskazać należy:

 • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,
   
 • kwotę odpowiadającą całości albo części VAT, którą chce zapłacić w systemie podzielonej płatności,
   
 • numer faktury, w związku z którą dokonuje płatności,
   
 • NIP dostawcy.

Jako kwotę brutto wpisuje się kwotę łączną na jaką podatnik chce zrobić przelew. Jeżeli zatem zamierza zapłacić kontrahentowi w ten sposób jedynie kwotę podatku VAT, w obu pozycjach - wartość brutto i kwota podatku VAT - wpisać powinien tę samą kwotę.

Przykład

Podatnik otrzymał fakturę na wartość netto 5.000 zł, podatek VAT 1.150 zł. Umówił się z kontrahentem, że wartość netto z faktury zapłaci gotówką. W odniesieniu do kwoty podatku VAT może zastosować mechanizm split payment. W komunikacie przelewu powinien wskazać w rubryce, w której wpisuje się kwotę przelewu - wartość podatku VAT, czyli 1.150 zł i taką samą kwotę należy wpisać w pozycji, w której wpisuje się kwotę podatku VAT płaconego na rachunek VAT kontrahenta.

Należy pamiętać, że bank nie weryfikuje prawidłowości wskazanych w komunikacie przelewu kwot. Zatem nie ma przeszkód, aby przelew, w którym jego całkowita wartość jest równa kwocie wskazanego podatku VAT, został zrealizowany.

Zawarliśmy w 2016 r. z naszym nabywcą (tj. jednostką budżetową Skarbu Państwa) umowę cesji wierzytelności przysługującej nam z tytułu wykonanej usługi. Wierzytelność została scedowana na rzecz banku, który udzielił nam kredytu. W związku z tym płatności są przekazywane przez nabywcę w ramach cesji na rachunek kredytu. Czy nabywca może w tej sytuacji dokonać zapłaty należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?

Mechanizm split payment oparty jest na założeniu dobrowolności, a zatem nie wpływa on na treść umów zawartych między stronami. To kontrahenci w ramach obowiązującej w prawie cywilnym zasady swobody zawierania umów decydują o sposobie dokonywania płatności wynikających z przeprowadzonych transakcji. Mechanizm MPP jest dodatkową formą dokonywania płatności między kontrahentami i nie stoi na przeszkodzie regulowaniu płatności z umów zgodnie z zasadami przyjętymi w zawartym między stronami kontrakcie.

Z przepisów regulujących mechanizm podzielonej płatności nie wynika, że płatności z faktur mają być dokonywane na rachunki VAT sprzedawców widniejących na fakturach (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 maja 2018 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.247.2018.1.RR). Z tym, że w przypadku płatności dokonywanych dla podmiotów innych niż sprzedawcy mechanizm ten będzie mógł zostać przez nabywców wykorzystany poprzez dokonywanie wpłat na rachunki VAT tych podmiotów (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.362.2018.2.JS). Tymczasem z pytania wynika, że nabywca będzie dokonywał wpłat należności wynikających z faktur dokumentujących świadczenie usług przez Czytelnika (sprzedawcę) nie na rachunek VAT "nowego" wierzyciela (tj. banku) czy też na rachunek VAT sprzedawcy, ale na rachunek kredytowy otworzony dla tego sprzedawcy w związku z udzielonym kredytem bankowym. Oznacza to, że nie ma możliwości dokonania przez nabywcę zapłaty z ww. faktury w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.