podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Praktyczne problemy ze stosowaniem split payment - Dodatek nr 5 do Poradnika VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019

JAK DOKONAĆ ZAPŁATY W SYSTEMIE SPLIT PAYMENT - CHECKLISTA

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności, w praktyce prowadzi do licznych niejasności i problemów. Poniżej przedstawiamy tzw. checklistę ułatwiającą podatnikom VAT stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

√ Otrzymując fakturę z wykazanym podatkiem VAT zdecyduj czy chcesz dokonać płatności w systemie podzielonej płatności. Od 1 lipca 2018 r. banki/SKOK-i utworzyły automatycznie wszystkim przedsiębiorcom bezpłatny rachunek VAT do posiadanych w nich rachunków rozliczeniowych. Wyłącznie na Twój wniosek bank/SKOK może otworzyć więcej rachunków VAT.

strzalka

Przed dokonaniem płatności za towar/usługę zweryfikuj przesłanki formalne, a więc sprawdź czy kontrahent jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT oraz czy jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy też widnieje w bazie REGON lub w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Możesz wykorzystać pomocnicze linki znajdujące się na stronie naszego Wydawnictwa, tj.:

  •  "Sprawdzenie statusu podmiotu VAT": https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/,
    
  • "Wykaz podmiotów VAT": https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat/,
    
  • "Regon - wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej": https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx/,
    
  • "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej": https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx/,
    
  • "Krajowy Rejestr Sądowy": https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/,
    
  • "Monitor Sądowy i Gospodarczy": https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow.
strzalka

Decydując się na zapłatę należności w systemie podzielonej płatności wypełnij komunikat przelewu udostępniony przez bank lub SKOK, w którym wykaż:

1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty VAT wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,

2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,

3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Uwaga

Warunkiem skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności jest otrzymanie faktury. W systemie split payment można zapłacić zarówno całość należności, jak i dowolną jej część (dotyczy to zarówno kwoty podatku VAT, jak i kwoty sprzedaży brutto). Nie masz możliwości dokonania płatności należności wynikającej z faktury bezpośrednio na rachunek VAT sprzedawcy.

strzalka

√ W przypadku, gdy dokonasz już zapłaty zobowiązania na podstawie komunikatu przelewu, a na Twoim rachunku VAT:

znajduje się wystarczająca ilość środków pieniężnych W celu realizacji przelewu bank w pierwszej kolejności obciąża kwotą VAT rachunek VAT nabywcy i tą kwotą uznaje jego rachunek rozliczeniowy zgodnie z komunikatem przelewu. Bank sprzedawcy otrzymuje środki pieniężne w kwocie brutto na rachunku rozliczeniowym, następnie automatycznie przelewa na jego rachunek VAT kwotę podatku VAT. Po pobraniu kwoty VAT z rachunku rozliczeniowego pozostaje na nim kwota netto.
W przypadku kiedy podatnik posiada na rachunku VAT środki pieniężne wystarczające na zapłatę całej kwoty brutto wynikającej z faktury, a na rachunku bieżącym nie ma żadnych środków i zamierza zapłacić kontrahentowi całą należność z otrzymanej faktury, może w komunikacie przelewu w obu pozycjach (wartość brutto i kwota podatku) wpisać kwotę brutto wynikającą z faktury. Technicznie taki przelew zostanie zrealizowany w ten sposób, że cała kwota należności będzie przekazana z rachunku VAT podatnika na rachunek VAT dostawcy. Należy jednak pamiętać, że taki przelew nie jest w pełni zgodny z założeniami ustawodawcy w zakresie split payment, spowoduje bowiem, że u dostawcy również cała kwota należności wynikającej z faktury znajdzie się na jego rachunku VAT, co w znacznym stopniu ograniczy dostawcy możliwość swobodnego nią dysponowania.
nie ma wystarczającej ilości środków pieniężnych W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT wskazanej w komunikacie przelewu, w celu realizacji przelewu, bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy nabywcy, na podstawie komunikatu przelewu.
brak środków pieniężnych W celu realizacji przelewu, bank obciąża wyłącznie rachunek rozliczeniowy nabywcy kwotą odpowiadającą wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu. W sytuacji, gdy na rachunku rozliczeniowym podatnika nie ma środków wystarczających na zapłatę kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu, bank nie zrealizuje przelewu.
strzalka

√ W przypadku wpłacenia na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy) pomyłkowej kwoty - zbyt wysokiej nie masz możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy z rachunku VAT. Możesz porozumieć się z dostawcą i odzyskać nadpłaconą kwotę VAT z jego rachunku rozliczeniowego. Jeżeli wpłacona kwota wynika z faktury, do której następnie będzie wystawiona korekta - wówczas można dokonać zwrotu tej kwoty z rachunku VAT.

strzalka

√ Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT stanowią Twoją własność, jednakże nie możesz nimi swobodnie dysponować. Możesz je wykorzystać do:

  • uregulowania kwoty podatku VAT wynikającej z faktury zakupu towarów lub usług,
    
  • zapłaty podatku VAT, dodatkowego zobowiązania w podatku VAT czy zapłaty odsetek za zwłokę w podatku VAT.

Możesz również złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT, na rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT dokonywane jest za zgodą naczelnika urzędu skarbowego i wyłącznie na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, dla którego jest prowadzony rachunek VAT pod pewnymi warunkami określonymi w ustawie o VAT (art. 108b ustawy).

strzalka

√ Jeśli zapłacisz zobowiązanie wynikające z otrzymanej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury:

  • nie będziesz ponosił odpowiedzialności solidarnej (o której mowa w art. 105a ww. ustawy) z podmiotem dokonującym dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT za jego zaległości podatkowe - dotyczy to m.in. dostawców: wyrobów stalowych, paliwa i oleju rzepakowego, dysków twardych i SSD, cyfrowych aparatów fotograficznych, tonerów i tuszy, folii typu stretch,
    
  • naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego nie zastosują przepisów dotyczących sankcji podatkowych za rozliczenie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem podatku naliczonego nad należnym określonego do zwrotu lub do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych; dotyczy to sankcji wynikających z ustawy o VAT w wysokości 30%, 20%, lub podwyższonej do wysokości 100%.
strzalka

√ Zapłata podatku VAT w systemie split payment powoduje, iż:

  • możesz być zabezpieczony przed obowiązkiem zapłaty podwyższonych odsetek za zwłokę,
    
  • masz możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku VAT, jeżeli dokonasz zapłaty całości zobowiązania jednorazowo z rachunku VAT przed terminem jego zapłaty (skonto),
    
  • możesz uzyskać zwrot w przyspieszonym terminie, tj. 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.

Uwaga

Zapłata w systemie split payment nie stanowi środka zabezpieczającego interesy podmiotu, który dokonuje oszustw w VAT lub posiada wiedzę, że dana transakcja służy oszustwu w VAT.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.