podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Co nowego w podatkach w 2019 roku? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019

Rozliczenia związane z samochodami osobowymi

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady obciążania firmowych kosztów podatkowych wydatkami na zakup i używanie samochodów osobowych. Dotyczą one samochodów służbowych zarówno tych stanowiących składniki majątku firmowego, jak i tych w leasingu, wynajmowanych lub dzierżawionych. Objęły również prywatne auta używane do celów służbowych.

Środki trwałe

W kwestiach dotyczących amortyzacji samochodów osobowych stanowiących firmowe środki trwałe od nowego roku kwota limitu wartości samochodu osobowego, do wysokości której możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych, podwyższona została do 150.000 zł (z dotychczasowych 20.000 euro), a w przypadku samochodu będącego pojazdem elektrycznym do 225.000 zł (z dotychczasowych 30.000 euro). Również do 150.000 zł (z dotychczasowych 20.000 euro) podwyższona została kwota odnosząca się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. stanowiącego odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa, przedsiębiorcy korzystający z samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do dnia 31 grudnia 2018 r. mogą, po wejściu w życie nowelizacji, korzystać z limitów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Do końca 2018 r. ustawy o pdof i pdop nie zawierały regulacji, które określałyby zasady rozliczania kosztów ponoszonych w związku z firmowym samochodem osobowym wykorzystywanym zarówno dla celów prowadzonej przez podatnika działalności, jak też dla innych celów. Od 1 stycznia 2019 r. wszelkie wydatki związane z korzystaniem z takiego samochodu osobowego obciążają koszty tylko w 75% ich wartości. 100% takich wydatków będzie kosztami firmowymi jedynie wówczas, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Aby to udowodnić, podatnik musi prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do swojej działalności gospodarczej. W tym celu wykorzystywana jest ewidencja stosowana dla celów VAT. W przypadku nieprowadzenia jej przez podatnika w podatku dochodowym przyjmuje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do tzw. celów mieszanych, chyba że podatnik nie jest na podstawie przepisów ustawy o VAT zobowiązany do jej prowadzenia. Jednocześnie, w przypadku ustalenia, iż podatnik niezgodnie ze stanem faktycznym nie stosował ograniczenia kosztów podatkowych, ograniczenie to znajdzie zastosowanie od daty rozpoczęcia używania przez podatnika danego samochodu osobowego.

Samochody prywatne

Ponadto w ustawie o pdof zmianie uległy zasady rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem przez przedsiębiorców na potrzeby firmy prywatnych aut osobowych. Do końca 2018 r. wydatki na używanie takiego samochodu mogły być ujęte w kosztach podatkowych jedynie w ramach tzw. kilometrówki, czyli do wysokości limitu wynikającego z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik był obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Od 1 stycznia 2019 r. zamiast limitowania tych wydatków ewidencją przebiegu pojazdu podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej wykorzystują samochód stanowiący ich własność, do kosztów uzyskania przychodów mogą zaliczać 20% poniesionych tzw. wydatków eksploatacyjnych. Dla ustalenia limitu wydatków obciążających koszty podatnicy powinni uwzględniać wszystkie wydatki związane z używaniem takiego samochodu faktycznie wykorzystywanego na cele firmowe.

Auta leasingowane

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 r. w tym zakresie opłaty wynikające z umowy leasingu operacyjnego, również opłata wstępna, nazywana czynszem inicjalnym, i raty leasingowe, ponoszone w podstawowym okresie umowy, stanowiły u przedsiębiorcy korzystającego z takiego auta firmowe koszty podatkowe w pełnej poniesionej przez niego wysokości. Oprócz tego leasingobiorca miał prawo obciążać koszty podatkowe w swojej firmie pełną kwotą wydatków ponoszonych na używanie leasingowanych samochodów - nie miał obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Od początku 2019 r. opłaty wynikające z umowy leasingu danego samochodu osobowego zostały wyłączone z kosztów podatkowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł, a w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym kwota 225.000 zł - pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu.

Wskazane limity stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. Do opłat podlegających limitowaniu nie są natomiast zaliczane składki na ubezpieczenie samochodu osobowego (składki te podlegają odrębnemu limitowaniu kosztowemu - o czym wskazano w części dotyczącej aut osobowych jako środków trwałych). Kwota wynikająca z zastosowania proporcji obejmuje także naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Analogicznie jak ma to miejsce przy samochodach będących składnikiem majątku firmy, również w odniesieniu do samochodów leasingowanych wydatki związane z używaniem samochodu osobowego służącego podatnikowi do tzw. celów mieszanych, podlegają rozliczeniu w firmowych kosztach w wysokości 75% tych wydatków. W 100% obciążają one koszty tylko, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej (obowiązki związane z udowodnieniem takiego wykorzystania omówiono wcześniej).

Do 75% limitu wydatków zaliczanych do kosztów nie zalicza się opłat (czynszu) z tytułu umowy leasingu operacyjnego lub finansowego, chyba że opłaty te zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego. W takim przypadku limit ten należy stosować do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji tego samochodu. Natomiast do części opłaty skalkulowanej bez kosztów eksploatacji ma zastosowanie omówiony powyżej limit dotyczący opłat leasingowych.

Na mocy przepisów przejściowych do umów leasingu dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. mają zastosowanie przepisy ustaw o pdof i o pdop, w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli umowy te zostaną zmienione lub odnowione po dniu 31 grudnia 2018 r., podatnik będzie musiał stosować do nich przepisy w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2019 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.