podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Likwidacja działalności gospodarczej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018

Likwidacja jednoosobowej firmy wpisanej do CEIDG

Decyzja o zamknięciu firmy

Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności firmy wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu czynności urzędowych, których zakres w dużej mierze zależy od formy, w jakiej prowadzona była działalność gospodarcza. Przedsiębiorcę czeka m.in. rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, oraz podjęcie decyzji o miejscu przechowywania dokumentów po zamknięciu firmy.

Zastanawiając się nad zamknięciem firmy warto rozważyć możliwość zawieszenia jej działalności, zwłaszcza, że obecnie firmę można zawiesić bezterminowo. Warunkiem niezbędnym do zawieszenia działalności jest niezatrudnianie przez przedsiębiorcę pracowników. Z tego uprawnienia może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Zawieszenie i wznowienie działalności, w przeciwieństwie do jej likwidacji, wymaga mniejszych formalności.

Decydując się na likwidację firmy warto przemyśleć termin jej zamknięcia. Przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę wiążące go umowy z kontrahentami czy pracownikami. Umowy z kontrahentami z reguły określają właściwe terminy ich wypowiedzenia. Przedsiębiorca powinien odpowiednio wcześniej rozwiązać umowy z pracownikami, tak by w dniu zamknięcia firmy już nie obowiązywały.

Zakończenie działalności należy zgłosić do odpowiedniego urzędu/rejestru. Jednoosobową działalność gospodarczą trzeba wyrejestrować w CEIDG, spółkę cywilną w GUS, pozostałe spółki w KRS.

Obecnie (od 30 kwietnia 2018 r.) przepisy nie przewidują już obowiązku złożenia wniosku o wykreślenie wpisu z CEIDG w ciągu 7 dni od trwałego zaprzestania prowadzenia działalności. Wniosek o wyrejestrowanie firmy można złożyć w dowolnym terminie, jednak informacje te powinny odpowiadać stanowi faktycznemu.


Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej należy złożyć w sytuacji, gdy już faktycznie zakończono prowadzenie działalności gospodarczej.

Działalność reglamentowana

Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność wymagającą posiadania odpowiednich koncesji lub zezwoleń, to musi pamiętać o obowiązku poinformowania urzędu, który udzielił uprawnień do wykonywania działalności reglamentowanej o jej zakończeniu (zasadniczo w ciągu 14 dni). Taki obowiązek będzie dotyczył m.in. przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu czy prowadzenie apteki. W niektórych przypadkach przedsiębiorca może otrzymać zwrot części opłaty poniesionej za uzyskane zezwolenie czy koncesję.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej o zakończeniu prowadzenia działalności nie muszą już osobiście informować organów prowadzących te rejestry. Organ prowadzący rejestr działalności usuwa przedsiębiorcę z rejestru samodzielnie, po uzyskaniu informacji o wykreśleniu działalności z CEIDG, tj. bez oczekiwania aż przedsiębiorca sam złoży taki wniosek.

W celu likwidacji konta firmowego, należy sprawdzić jakie są warunki jego likwidacji w banku, który obsługiwał przedsiębiorcę (w zależności od regulaminu banku). Czasami bank może wymagać odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Najczęściej przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej do zamknięcia rachunku firmowego wystarczy dowód osobisty właściciela rachunku. Warto pozostawić rachunek firmowy do czasu dokonania rozliczeń z organami skarbowymi po zakończeniu działalności. Przykładowo nadpłata VAT zwracana jest na rachunek firmowy osoby fizycznej, która zaprzestała działalności. Jeżeli przedsiębiorca chce, aby ewentualne zwroty trafiły na jego prywatne konto (po likwidacji firmowego), to powinien dokonać aktualizacji danych w urzędzie skarbowym.

Sposoby złożenia wniosku

Wniosek o wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z CEIDG składa się na formularzu CEIDG-1. Obecnie istnieje kilka sposobów jego przekazania. Przede wszystkim można przekazać go do CEIDG drogą elektroniczną. W tym celu należy zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go profilem zaufanym (eGO) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek CEIDG-1 można wypełnić samodzielnie uzupełniając pola formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora. Można go również wypełnić on-line, wydrukować i podpisać, po czym osobiście złożyć w urzędzie gminy. Formularz CEIDG -1 można także wypełnić komputerowo lub pisemnie i złożyć za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta lub gminy, który dane z tego wniosku wprowadza w imieniu przedsiębiorcy do systemu CEIDG. Wniosek można też wypełnić w trybie anonimowym, bez konieczności rejestracji. Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie trzeba go drukować, a jedynie udać się do wybranego urzędu gminy z kodem, który został nadany wnioskowi po jego wypełnieniu. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, i przedkłada do podpisania. Następnie wprowadza go do systemu CEIDG.

Firmę można również wyrejestrować przez telefon. Temu celowi służy infolinia Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnia się wniosek. Następnie przedsiębiorca otrzymuje SMS z kodem (numerem wniosku), z którym musi udać się do dowolnie wybranego urzędu gminy bądź miasta, by na miejscu podpisać wniosek.


Wniosek o wykreślenie z CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.


Wypełniony wniosek można też wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Jeżeli wniosek złożony on-line jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG informuje od razu o niepoprawności wniosku. Jeżeli niepoprawny wniosek jest złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy, wówczas urząd wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych.

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych o wykreśleniu. Jest ono dokonywane z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Co jednak istotne, wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nie oznacza usunięcia danych z wpisu do CEIDG. Informacje o wykreślonych przedsiębiorcach widnieją w bazie przedsiębiorców CEIDG, z adnotacją "wykreślone". Zaświadczenie o wykreśleniu firmy z CEIDG można pobrać odszukując swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierając opcję Drukuj/Pobierz PDF.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, który jest organem prowadzącym CEIDG, informuje elektronicznie o wykreśleniu przedsiębiorcy urząd skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz inne organy (w tym organy prowadzące rejestry działalności regulowanej).

Pole 16 formularza CEIDG-1 Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

1) Data trwałego zaprzestania działalności gospodarczej - należy podać ostatni dzień prowadzenia działalności gospodarczej. Pole uzupełnia się tylko, jeśli przedsiębiorca wykreśla swój wpis po dacie rozpoczęcia (tj. prowadził wcześniej firmę).

2) Rezygnuję z zaprzestania wykonywania działalności - pole to należy zaznaczyć, jeśli przedsiębiorca planuje przywrócić swój wpis - kontynuować prowadzenie działalności (anulować zamknięcie).

3) Przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową - należy zaznaczyć, jeżeli jednoosobową działalność gospodarczą przekształcono w jednoosobową spółkę z o.o. lub akcyjną.

4) Nie podjęto działalności - wypełnia się, jeśli faktycznie nie podjęto lub nie planuje się podjąć działalności. Wpis zostanie ukryty - nie będzie można odnaleźć go w bazie przedsiębiorców. Każdy może skorzystać z tej opcji przed planowaną datą rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.