podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Miejsce opodatkowania VAT transakcji w obrocie z zagranicą - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018

Miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowej

W ustawie o VAT uregulowano przypadek tzw. transakcji łańcuchowych, kiedy towar jest sprzedawany kolejno przez kilka podmiotów, ale w rzeczywistości przemieszczany jest tylko od pierwszego dostawcy do ostatniego nabywcy.

Charakterystyczne dla transakcji łańcuchowych jest to, że każda z dostaw traktowana jest odrębnie, co oznacza, iż odrębnie jest też ustalane miejsce dostawy. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że skoro dokonywane jest tylko jedno przemieszczenie towarów, zatem tylko jedna dostawa może być uznana za dostawę "ruchomą" towarów, pozostałe zaś są dostawami "nieruchomymi".

Precyzyjne zdefiniowanie miejsca dostawy towarów w podobnych sytuacjach jest niezbędne dla ustalenia, który z podmiotów może korzystać z preferencji pozwalającej na zastosowanie stawki 0% (lub zwolnienia z opodatkowania) przysługującej dostawom wewnątrzwspólnotowym, oraz w jakim kraju dostawy te będą opodatkowane.

Podstawowa zasada ustalania miejsca świadczenia dla "ruchomej" dostawy towarów nakazuje opodatkować ją w miejscu, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Przyjmuje się - w myśl art. 22 ust. 2 ustawy o VAT - że w przypadku, gdy towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, wysyłka lub transport przyporządkowana jest dostawie dokonanej dla tego nabywcy. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy towar wysyła lub transportuje jeden z pośredników uczestniczących w transakcji. Wówczas zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT dostawę, która poprzedza wysyłkę lub transport, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów.

Dostawa dokonywana przez pośrednika na rzecz ostatniego uczestnika jest uznana za dokonaną w miejscu, gdzie zakończono wysyłkę lub transport towarów (art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT), chyba że z warunków dostawy wynika, iż wysyłkę lub transport towarów należy przyporządkować jego dostawie. W takim przypadku dostawa będzie dokonana w miejscu rozpoczęcia transportu towarów, gdyż będziemy tu mieli do czynienia z dostawą poprzedzającą transport.

Przyporządkowanie transportu decyduje w takim przypadku o tym, która dostawa jest ruchoma a która nieruchoma, co z kolei ma wpływ na miejsce opodatkowania poszczególnych transakcji. Przesłanki uznania danego podmiotu za organizatora transportu wymienione zostały m.in. w wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Go 31/18 (orzeczenie nieprawomocne), w którym wskazano, iż świadczą o tym zlecenia przewozowe, potwierdzenia przyjęć zleceń, faktury wystawiane przez firmy transportowe, korespondencja e-mailowa potwierdzająca tożsamość zleceniodawcy transportu.

Na tej właśnie podstawie WSA ustalił podmiot odpowiedzialny za organizację transportu towarów w łańcuchu dostaw i wyjaśnił, że z zebranego materiału dowodowego wynika, że transport był organizowany przez producenta filtrów, i to właśnie ten podmiot zajmował się załadunkiem towaru, wystawianiem dokumentów przewozowych oraz całą organizacją transportu. Dokumenty takie jak: zlecenia przewozowe, potwierdzenia przyjęcia zlecenia, faktury wystawiane przez firmy transportowe, korespondencja e-mailowa również potwierdzają, że zleceniodawcą transportu był producent filtrów, a nie podatnik który złożył skargę. Ponadto podatnik nie wykazał aby producent filtrów organizując transport działał w jego imieniu. Faktury przez firmy spedycyjne/transportowe były wystawiane na rzecz producenta filtrów. Ustalono, że transport towarów bezpośrednio od producenta filtrów do finalnego odbiorcy z siedzibą w innym niż Polska kraju UE realizowany był przez firmę transportową, za której usługi płacił finalny odbiorca (w ramach refakturowania usług). Jednocześnie jednak to producent filtrów zajmował się organizacją transportu.


Dokonaliśmy dostawy maszyny na rzecz brytyjskiej firmy. Towar został jednak wywieziony do innego kontrahenta we Włoszech. Czy taka dostawa stanowi dla nas WDT?

Wszystko wskazuje na to, że polski dostawca uczestniczył w transakcji łańcuchowej, czyli takiej gdzie kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy. Określenie miejsca dostawy towarów w transakcjach łańcuchowych jest niezbędne dla ustalenia, który z podmiotów może korzystać z preferencji pozwalającej na zastosowanie stawki VAT 0% (lub zwolnienia z VAT), przysługującej dostawom wewnątrzwspólnotowym, a które podmioty muszą opodatkować dokonane dostawy na zasadach krajowych, oraz w jakim kraju dostawy te będą opodatkowane.

Należy pamiętać, że podstawowa zasada ustalania miejsca świadczenia dla "ruchomej" dostawy towarów nakazuje opodatkować ją w miejscu, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Wątpliwości pojawiają się wówczas, gdy organizacją transportu zajmuje się podatnik, który jest jednym z pośredników uczestniczących w transakcji. Trudno wtedy stwierdzić, która dostawa jest "ruchomą", a która nią nie jest.

Ustawodawca uregulował tę kwestię i w myśl art. 22 ust. 2 ustawy o VAT przyjmuje się, że w przypadku, gdy towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, wysyłka lub transport przyporządkowane są dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

Dostawy "nieruchome" opodatkowane są w zależności od tego czy poprzedzają wysyłkę czy następują po niej. Te, które poprzedzają transport uznaje się za dokonane w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu, natomiast te następujące po transporcie uznaje się za dokonane w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu (art. 22 ust. 3 ustawy o VAT).

Dostawa towarów dokonana przez polską firmę dla brytyjskiego nabywcy jest po stronie podmiotu polskiego WDT opodatkowaną stawką VAT 0% (przy zachowaniu określonych przepisami warunków). Dla zakwalifikowania dostawy do transakcji wewnątrzwspólnotowej znaczenie ma kraj, do którego towary są wywożone. Musi to być jeden z krajów UE, inny niż ten, z którego towary są wysyłane (przy czym nie musi to być państwo, w którym nabywca ma swoją siedzibę). Natomiast dla podmiotu brytyjskiego jest to WNT.

Problem polega jednak na tym, że WNT dokonane przez brytyjskiego przedsiębiorcę powinno zostać opodatkowane we Włoszech (w miejscu gdzie znajdują się towary w momencie zakończenia ich transportu). Oznaczałoby to konieczność zarejestrowania się brytyjskiego podatnika dla potrzeb podatku VAT we Włoszech. Zwrócić należy przy tym uwagę na fakt, iż dalsza sprzedaż towaru dokonana przez brytyjską firmę na rzecz włoskiego nabywcy byłaby traktowana nie jak WNT, lecz sprzedaż krajowa opodatkowana we Włoszech (dostawa nieruchoma - opodatkowana w miejscu gdzie zakończył się transport towarów). Transakcja ta opodatkowana byłaby stawką obowiązującą w tym państwie.

Powyższy sposób opodatkowania jest dość kłopotliwy dla drugiego uczestnika transakcji. Ustawodawca przewidział jednak możliwość zastosowania w takim przypadku procedury uproszczonej dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT).

Transakcja trójstronna (WTT) jest szczególnym rodzajem transakcji łańcuchowej i występuje wówczas, gdy sprzedaż towaru odbywa się pomiędzy trzema różnymi podmiotami, natomiast fizycznie towar przekazywany jest wyłącznie pomiędzy pierwszym i ostatnim z podmiotów uczestniczących w transakcji, przy czym każdy z podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw musi być zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w jednym z państw UE. Uregulowania dotyczące tego typu czynności zawarte są w art. 135-138 ustawy o VAT.

Uproszczenie rozliczeń dla WTT polega na tym, że dostawa krajowa od brytyjskiego podatnika do włoskiego kontrahenta podlega mechanizmowi samoobliczenia podatku przez nabywcę, który traktuje ją jak WNT. Włoski kontrahent przejmuje więc obowiązek rozliczenia podatku VAT od brytyjskiego podmiotu, który nie musi rejestrować się na potrzeby podatku VAT we Włoszech ani opodatkowywać tam nabycia i dostawy towarów.

Reasumując, dostawa towarów wysyłanych do Włoch na rzecz brytyjskiej firmy stanowi dla polskiego dostawcy WDT.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.