podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

PIT za 2017 r. - Ulgi i inne praktyczne wskazówki - Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Odliczenia od podatku

Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłacone przez podatnika lub pobrane przez płatnika oraz składki zapłacone ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii składki zapłacone przez podatnika lub potrącone przez płatnika, nie więcej jednak niż 7,75% podstawy wymiaru składki
Podstawa prawna: art. 27b ust. 1 updof
Ulga prorodzinna   za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do dziecka wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 updof albo utrzymywał dziecko w warunkach, o których mowa w art. 27f ust. 6 updof, kwota odliczenia wynosi:
- 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
- 92,67 zł - na drugie dziecko,
- 166,67 zł - na trzecie dziecko,
- 225 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko 
kwota maksymalnego odliczenia za 2017 r. wynosi:
- 1.112,04 zł - na pierwsze dziecko,
- 1.112,04 zł - na drugie dziecko,
- 2.000,04 zł - na trzecie dziecko,
- 2.700 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Podstawa prawna: art. 27f updof
Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą - tzw. ulga abolicyjna kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a updof) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 updof, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 updof)
Podstawa prawna: art. 27g updof
W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu systematycznego oszczędzania  30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340 zł (zgodnie z formularzem PIT/D)
Podstawa prawna: art. 27a ust. 1 pkt 2 updof, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2001 r. i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 134, poz. 1509 ze zm.)
W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, na podstawie umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r.
Podstawa prawna: art. 27e updof, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.)
W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu wyszkolenia uczniów wysokość ulgi ustalona w drodze decyzji właściwego urzędu skarbowego
Podstawa prawna: art. 27c updof w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.
Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego  kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego lub korekty zeznania - po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
Podstawa prawna: art. 45c updof
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60