podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

PIT za 2017 r. - Ulgi i inne praktyczne wskazówki - Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Odliczenia od dochodu

Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia
Składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zapłacone na własne ubezpieczenia społeczne podatnika oraz osób z nim współpracujących lub potrącone przez płatnika ze środków podatnika, oraz składki zapłacone ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii  składki zapłacone przez podatnika lub potrącone przez płatnika 
Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a updof  
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika 
Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 5 updof  
Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
Za wydatki takie uważa się wydatki na:
 
a) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł 
b) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,
kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł 
c) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia,
kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł 
d) zakup leków,
kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł (wydatki w części przekraczającej miesięcznie kwotę 100 zł)
e) pozostałe wydatki wymienione w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 updof.
wydatki w wysokości faktycznie poniesionej
Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a updof  
Wydatki z tytułu użytkowania sieci internet  wydatki faktycznie poniesione w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł, w 2017 r. z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy odliczeń z tego tytułu po raz pierwszy:
- dokonali w zeznaniu za 2016 r.,
- dokonują w zeznaniu za 2017 r.
Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 6h updof
Darowizny przekazane na cele:  
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
b) kultu religijnego,
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371).
kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  w 2017 r. rekompensata za 1 litr pobranej krwi lub jej składników wynosi 130 zł
Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 updof Uwaga: łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a, b i c nie może przekroczyć 6% dochodu.
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)  wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776); w 2017 r. limit wpłat na IKZE wynosi 5.115,60 zł 
Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 2b updof
Wydatki na działalność badawczo-rozwojową  część kosztów uzyskania przychodów zaliczanych do kosztów kwalifikowanych (30-50%) ustalona zgodnie z art. 26e updof
Podstawa prawna: art. 26e-26g updof
W ramach tzw. praw nabytych - wydatki na nabycie nowych technologii  do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej na podstawie art. 26c ust. 5 i 6 updof, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.
Podstawa prawna: art. 26c updof, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku
W ramach tzw. praw nabytych - spłata odsetek od: odsetki zapłacone od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty:
- 189.000 zł dla inwestycji zakończonych w latach 2002-2007,
- 212.870 zł dla inwestycji zakończonych w 2008 r.,
- 243.460 zł dla inwestycji zakończonych w 2009 r.,
- 264.810 zł dla inwestycji zakończonych w 2010 r.,
- 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w latach 2011-2017
a) kredytu (pożyczki) mieszkaniowego zaciągniętego po 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2006 r., 
b) kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, 
c) każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt a i b. 
Podstawa prawna: art. 26b updof, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. i art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.)
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60