podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Prawa i obowiązki czynnych podatników VAT - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Termin dokonania korekty przez wierzyciela

Wierzyciel w ramach ulgi na złe długi ma prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 150-dniowy, liczony od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Tak określa art. 89a ust. 3 ustawy o VAT.

Korekty takiej może dokonać, pod warunkiem że do dnia złożenia przez niego deklaracji za ten okres rozliczeniowy należność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Jeżeli w deklaracji za ten okres podatnik nie skorzysta z ulgi na złe długi, będzie mógł prawo to zrealizować jedynie poprzez korektę deklaracji za okres, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Dodatkowo należy pamiętać, że z ulgi na złe długi wierzyciel może skorzystać w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiona została faktura. W praktyce zdarza się, że ostatni dzień terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Przepisy ustawy o VAT nie wskazują, jak liczyć terminy płatności. W związku z tym trzeba odwołać się do art. 115 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego - czyli jest przesuwany na najbliższy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy.

Korekty VAT dokonuje się w składanej przez podatnika deklaracji (miesięcznej bądź kwartalnej) i polega ona na pomniejszeniu w odpowiednich pozycjach części C deklaracji (dotyczącej rozliczenia podatku należnego) zarówno wartości netto, jak i podatku należnego od sprzedaży opodatkowanej daną stawką podatkową. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatek należny nie wystąpił, wówczas kwotę korygowanej podstawy opodatkowania i kwotę korygowanego podatku należnego wpisać należy ze znakiem "(-)".


Formularze VAT-7, VAT-7K oraz VAT-ZD dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.


Obowiązkiem wierzyciela, który dokonuje korekty w ramach ulgi na złe długi, jest złożenie wraz z deklaracją, w której jej dokonał, zawiadomienia o tej korekcie do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika (druk VAT-ZD). Wzór formularza VAT-ZD określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1451). W związku z tym w deklaracji VAT-7 i VAT-7K, w której podatnik koryguje VAT w ramach ulgi na złe długi powinien wypełnić w części G deklaracji pozycję 68 (zaznaczając kwadrat "tak") oraz pozycję 69, w której wpisuje się ilość załączników VAT-ZD dołączonych do danej deklaracji.

Przykład

W dniu 10 stycznia 2018 r. minął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze wystawionej przez podatnika na rzecz firmy A. Kwota netto z faktury wynosi 20.000 zł, podatek VAT 4.600 zł. Podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi (przy spełnieniu ustawowych warunków) w deklaracji za styczeń 2018 r., o ile do dnia złożenia deklaracji za ten okres wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Korekty dokonuje się poprzez odpowiednie zmniejszenie kwot w poz. 19 i 20 deklaracji VAT (ponieważ sprzedaż udokumentowana fakturą opodatkowana była 23% stawką VAT) o kwoty wynikające z faktury, w stosunku do której wierzyciel korzysta z ulgi na złe długi.

Do deklaracji tej dołączyć należy formularz VAT-ZD, stanowiący informację o danych dłużnika i kwocie korekty w ramach ulgi na złe długi.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60