podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

VAT w wyja郾ieniach Izb Skarbowych - Dodatek nr 13 do Poradnika VAT nr 21 (357) z dnia 10.11.2013

Obowi您ek podatkowy na prze這mie miesi帷a

Teza

Podatnik, kt鏎y wykonuje czynno軼i podlegaj帷e opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowi您any jest opodatkowa dan czynno嗆 w momencie powstania obowi您ku podatkowego, tj. z chwil dokonania dostawy towaru b康 wykonania us逝gi. Zatem podatek staje si wymagalny w rozliczeniu za okres, w kt鏎ym dokonana zosta豉 dostawa towar闚 b康 鈍iadczenie us逝g i powinien by rozliczony za ten okres.

Z wyja郾ienia Izby Skarbowej

"(…) Z przedstawionej we wniosku sytuacji wynika, i w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej Sp馧ka zawiera umowy handlowe na dostaw swych wyrob闚. W umowach tych zawarto zapisy dotycz帷e przeniesienia dysponowania towarem jak w豉軼iciel w momencie dostawy/dostarczenia wyrobu do odbiorcy. Ca趾owite ryzyko zwi您ane z towarem po stronie sprzedawcy, tj. Sp馧ki spoczywa do momentu dostarczenia towaru do punktu odbioru kupuj帷ego (punktem odbioru jest siedziba kupuj帷ego, jego magazyn, czy bezpo鈔ednio sklep). Jako dokument wydania towaru Sp馧ka wystawia WZ, do kt鏎ego jest wystawiana faktura sprzeda篡. (…) Wnioskodawca wskaza, i szczeg鏊nym przypadkiem dostawy s dostawy dokonywane na prze這mie miesi帷a, gdzie wydanie towaru z magazynu nast瘼uje w ostatnim dniu miesi帷a; w tym samym dniu Sp馧ka wystawia WZ i faktur sprzeda篡. Towar zostaje wydany przewo幡ikowi, kt鏎y dostarcza go w pierwszym dniu nast瘼nego miesi帷a. W takich przypadkach w 2013 roku obowi您ek podatkowy wykazywany jest w momencie wystawienia faktury.

W odniesieniu do powy窺zego w徠pliwo軼i Wnioskodawcy dotycz momentu powstania obowi您ku podatkowego w 2014 r. w przypadku dostawy dokonywanej na prze這mie miesi帷a, gdzie data wystawienia faktury dokumentuj帷a sprzeda r騜ni si o 1 dzie od daty dokonania dostawy towar闚 wyst瘼uj帷ej w dniu nast瘼nym.

W tym miejscu wskaza nale篡, i z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodz w 篡cie przepisy dotycz帷e m.in. powstania obowi您ku podatkowego wprowadzone ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towar闚 i us逝g oraz niekt鏎ych innych ustaw (…).

Zgodnie z zasad og鏊n wyra穎n w art. 19a ust. 1 zmienionej ustawy o VAT, obowi您ek podatkowy powstaje z chwil dokonania dostawy towar闚 lub wykonania us逝gi, z zastrze瞠niem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. (…)

W tym miejscu zauwa篡 nale篡, i z wydaniem towaru przez dostawc 陰czy si istotny skutek dokonania sprzeda篡 towar闚, polegaj帷y m.in. na przej軼iu na odbiorc korzy軼i i ci篹ar闚 zwi您anych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwil decyduj帷 o przej軼iu na odbiorc korzy軼i i ci篹ar闚 zwi您anych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest - co do zasady - wydanie towaru. Dokonanie dostawy, o kt鏎ym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy oznacza zatem faktyczne zrealizowanie dostawy. Je瞠li strony oznaczy造 inn chwil ni wydanie towaru dla przej軼ia korzy軼i i ci篹ar闚, to w razie w徠pliwo軼i przyjmuje si, 瞠 ta sama chwila dotyczy przej軼ia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. (…)

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT (r闚nie obowi您uj帷ym od dnia 1 stycznia 2014 r.), faktur wystawia si nie p騧niej ni 15. dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w kt鏎ym dokonano dostawy towaru lub wykonano us逝g, z zastrze瞠niem ust. 2-8. Jednocze郾ie, w ust. 7 ww. artyku逝 wskazano, 瞠 faktury nie mog by wystawione wcze郾iej ni 30. dnia przed:

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem us逝gi;

2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem us逝gi, ca這軼i lub cz窷ci zap豉ty.

Powy窺ze oznacza, i przepisy ustawy o podatku od towar闚 i us逝g maj帷e zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. nie sprzeciwiaj si wystawieniu faktury przed dokonaniem dostawy towar闚 lub wykonaniem us逝gi oraz otrzymaniem zap豉ty (ca這軼i lub cz窷ci). Nale篡 mie jednak瞠 na wzgl璠zie, i wystawienie faktury nie mo瞠 nast徙i wcze郾iej ni 30 dni przed ww. czynno軼iami.

Analizuj帷 zatem przedstawion w z這穎nym wniosku sytuacj w kontek軼ie powo豉nych przepis闚 maj帷ych zastosowanie w niniejszej sprawie stwierdzi nale篡, i w sytuacji, gdy Wnioskodawca wystawi faktur w ostatnim dniu miesi帷a i jednocze郾ie dany towar przeka瞠 na w豉sne ryzyko przewo幡ikowi, kt鏎y towar ten dostarczy odbiorcy nast瘼nego dnia (a wi璚 ju w nast瘼nym miesi帷u), za z zawartej umowy wynika b璠zie, 瞠 prawo do rozporz康zania towarami jak w豉軼iciel przejdzie na kupuj帷ego w momencie dostarczenia do punktu odbioru kupuj帷ego (siedziby kupuj帷ego, jego magazynu czy bezpo鈔ednio sklepu) - a wi璚 dokonana zostanie dostawa towar闚 w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - obowi您ek podatkowy powstanie w豉郾ie z chwil dokonania tej dostawy. Na powstanie obowi您ku podatkowego w przedmiotowej sytuacji nie b璠zie mia這 wp造wu, i faktura dokumentuj帷a sprzeda wystawiona zostanie 1 dzie przed dokonaniem tej dostawy.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 sierpnia 2013 r., nr IPPP1/443-526/13-2/AP)

 Je郵i nie znalaz貫 informacji, kt鏎ej szukasz,
wejd do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Wi璚ej w zasobach p豉tnych

Terminarz

kwiecie 2015
PN WT CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Ksi璕owych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, 鈔odki trwa貫, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowi您aniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz闚 Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60