podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Dochody wolne od podatku - Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (354) z dnia 20.09.2013

Koszty dojazdu dzieci do szkół

Wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane tytułem zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Podstawę prawną tego zwolnienia stanowi art. 21 ust. 1 pkt 40c updof.

Ze wskazanych przepisów ustawy o systemie oświaty wynika, że gmina jest obowiązana zapewnić uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrócić rodzicom (opiekunom) uczniów koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej, w sytuacji gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Podobnie w przypadku uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie tym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu rodzicom (opiekunom) niepełnosprawnych uczniów, jeżeli zapewniają oni dzieciom dowóz i opiekę. Zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego rodzica (opiekuna) dokonywany jest na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami ucznia (jego opiekunami).

Podatnicy, których dzieci (uczniowie) nie są osobami niepełnosprawnymi, korzystają ze zwolnienia od podatku wyłącznie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkoły środkami komunikacji publicznej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zwolnieniem objęty jest zwrot kosztów niezależnie do środka komunikacji, jakim odbywa się ich przewóz. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 maja 2012 r., nr IPTPB2/415-107/12-2/TS. Organ podatkowy wyjaśnił w niej, że: "(…) zwolnieniem wynikającym z treści art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęty jest nie tylko zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, ale także zwrot kosztów transportu dziecka samochodem prywatnym rodziców dziecka. Nie w każdej bowiem sytuacji gmina może zapewnić dzieciom niepełnosprawnym, na których ciąży obowiązek szkolny, dowóz do najbliższej szkoły (ośrodka) bezpłatnym transportem oraz nie zawsze - z uwagi na stopień niepełnosprawności dziecka - możliwe jest dowożenie dziecka przez rodziców środkami transportu publicznego".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

październik 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60