podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy - Dodatek nr 9 do Poradnika VAT nr 13 (349) z dnia 10.07.2013

Baza VIES

Dla celów kontrolnych, aby potwierdzić, czy kontrahent jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, podatnicy mogą składać wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym państwie członkowskim.

W tym celu powstał system VIES (VAT Information Exchange System). Jest to system informatyczny, który pozwala na wymianę informacji, pomiędzy państwami członkowskimi, o transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz podatnikach VAT.

Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie systemu informacji VIES w Unii Europejskiej jest rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 268/1). Rozporządzenie to obowiązuje polską administrację podatkową w sposób bezpośredni, tj. bez potrzeby wprowadzania odrębnych przepisów do prawa krajowego.

Prawidłowe funkcjonowanie wspólnotowego systemu opodatkowania wymaga, aby każde państwo członkowskie udostępniało innym państwom Unii Europejskiej swoją krajową bazę podatników zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, zawierającą dane wszystkich podmiotów, którym nadano numer VAT. W bazie tej umieszczone są następujące informacje na temat każdego podatnika:

1) indywidualny numer identyfikacyjny VAT,

2) imię i nazwisko lub nazwa podatnika,

3) adres przedsiębiorstwa: chodzi o adres, zgodnie z którym przedsiębiorstwo przypisane jest do odpowiedniego urzędu skarbowego,

4) data przyznania numeru identyfikacyjnego,

5) data wygaśnięcia numeru identyfikacyjnego.

W polskich przepisach wymianę informacji reguluje:

  • art. 97 ust. 17-19 ustawy o VAT,
     
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 58, poz. 559 ze zm.).

Stworzenie systemu wymiany informacji w zakresie podatku VAT wynikało z konieczności kontroli przebiegu procesów gospodarczych wewnątrz Unii Europejskiej. Wymiana informacji służyć ma prawidłowemu określeniu zobowiązań podatkowych wynikających z transakcji wewnątrzwspólnotowych, zwalczaniu oszustw podatkowych oraz przeciwdziałaniu zjawisku unikania opodatkowania. System VIES pozwala zatem dostawcy na weryfikację statusu podatkowego jego kontrahenta.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 

Terminarz

marzec 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
BILANS 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60