podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych - Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego

Wykupiliśmy samochód z leasingu operacyjnego. Fakturę dokumentującą wykup otrzymaliśmy w styczniu br., natomiast przerejestrowania dokonano w lutym. Kiedy pojazd należy przyjąć do środków trwałych i jak rozliczyć opłatę za przerejestrowanie?

Używany dotychczas na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód z chwilą wykupu może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych lub jednorazowo odniesiony w koszty.

Za wartość początkową wykupywanego z leasingu środka trwałego przyjmuje się cenę nabycia, przez którą należy rozumieć kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, i pomniejszoną o podlegający odliczeniu VAT naliczony oraz skorygowaną o różnice kursowe (por. art. 22g ust. 3 i 5 ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16g ust. 3 i 5 ustawy o PDOP). W przypadku nabycia samochodów osobowych podatnikom przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku wykazanej w fakturze, nie więcej niż 6.000 zł. Taki sam limit dotyczy również rat leasingowych dotyczących samochodu osobowego, z tym że wówczas kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, a suma kwot w całym okresie użytkowania ww. samochodu nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł (por. art. 3 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym).

Jak wyjaśniają organy podatkowe, w przypadku wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego transakcję wykupu traktuje się jako odrębną czynność, niezwiązaną z umową główną (leasingu), co skutkuje prawem do zastosowania do wykupu odrębnego limitu odliczenia, tj. 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł.

Jeżeli wartość początkowa wykupywanego samochodu nie przekracza 3.500 zł, wówczas wydatki na jego nabycie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania albo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i amortyzować lub dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania go do używania albo w miesiącu następnym.

Ponieważ koszty przerejestrowania samochodu zostały poniesione po przyjęciu go do używania, nie wpłyną na jego wartość początkową, lecz zostaną zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Podatkowe zasady kwalifikacji umów leasingowych mogą być również stosowane dla celów bilansowych. Jak wynika z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości, stosowanie takiego uproszczenia jest możliwe w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania. Wówczas skutki wykupu środka trwałego wprowadza się do ksiąg rachunkowych na ogólnych zasadach dotyczących nabycia środka trwałego, dokonując wyceny jego wartości początkowej zgodnie z art. 28 ust. 2 oraz ust. 8 ustawy o rachunkowości.

W księgach rachunkowych wykup z leasingu środka trwałego można ująć:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Natomiast w przypadku, gdy wykupiony przedmiot leasingu nie jest kwalifikowany do środków trwałych, to może być księgowany na zasadach podatkowych jako zużycie materiałów:

      - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 24.

Przykład

Dokonano wykupu z leasingu operacyjnego (dla celów podatkowych i bilansowych) samochodu osobowego za kwotę brutto 4.920 zł (w tym VAT 920 zł). VAT podlegający odliczeniu wyniósł: 60% x 920 zł = 552 zł. Pozostała część podatku w kwocie 368 zł zwiększyła wartość początkową samochodu. Koszty przerejestrowania poniesione po przyjęciu pojazdu do używania wyniosły 180 zł i zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Miesięczny odpis amortyzacyjny (podatkowy i bilansowy) wynosi: 4.368 zł x 20% : 12 = 72,80 zł.


Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura VAT dokumentująca wykup samochodu z leasingu operacyjnego:      
   a) wartość brutto: 4.920,00 zł   24
   b) podlegający odliczeniu VAT naliczony: 552,00 zł 22-1  
   c) wartość netto: 4.368,00 zł 30  
2. Dokument OT - Przyjęcie środka trwałego do używania: 4. 368,00 zł 01 30
3. Koszt przerejestrowania: 180,00 zł 40-3 10
4. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny: 72,80 zł 40-0 07-1

Nieco inaczej może przebiegać rozliczenie wykupu przedmiotu leasingu w jednostkach stosujących do umów leasingu zasady wynikające z ustawy o rachunkowości. Otóż w świetle tych przepisów, zdecydowana większość umów leasingowych spełnia wymogi do uznania ich za umowy leasingu finansowego.

Najczęściej wystąpi więc sytuacja, gdzie dla celów podatkowych będziemy mieli do czynienia z leasingiem operacyjnym, a dla celów rachunkowych - z finansowym.

W związku z tym, w przypadku wykupu przedmiotu leasingu mogą wystąpić dwa warianty rozwiązań. I tak, jeżeli kwotę wykupu uwzględniono w wartości początkowej leasingowanego dotychczas środka trwałego, to opłatę poniesioną z tego tytułu rozlicza się z częścią kapitałową. Oznacza to, że będzie ona zaksięgowana na spłatę zobowiązania z tytułu leasingu. Tym samym nie zwiększy ona wartości środka trwałego. Jedynie ewentualna nadwyżka spłat nad kwotą zobowiązania obciąży pozostałe koszty operacyjne (por. pkt VI.10. Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa").

Wówczas faktura VAT z tytułu wykupu przedmiotu umowy leasingu może zostać ujęta w księgach rachunkowych zapisami:

   a) wartość netto:
      - Wn konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu";
   b) kwota VAT podlegającego odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu";
   c) wartość ogółem opłaty końcowej:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24-9/1 "Rozrachunki bieżące z finansującym".

Natomiast jeżeli kwota wykupu nie została uwzględniona w wartości początkowej leasingowanego składnika, to wartość wynikająca z faktury za wykup może zostać zaliczona na zwiększenie uprzednio wprowadzonej wartości początkowej, zapisem: Wn konto 01, Ma konto 30.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60