podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Porady ekspertów na temat rozliczania kosztów podatkowych - Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (330) z dnia 20.09.2012

Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką

Spółka z o.o. zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką. Składka ubezpieczeniowa, uiszczona w całości przez spółkę, dzieli się w następujących proporcjach: w 20% pokrywa odpowiedzialność osobistą członków zarządu, w 80% odpowiedzialność spółki. Członkowie zarządu nie zostali wskazani w polisie imiennie. Czy składka w całości będzie stanowić koszt uzyskania przychodu spółki?

W przedstawionej w pytaniu sytuacji spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów jedynie tę część opłaconej składki na ubezpieczenie, która dotyczy odpowiedzialności cywilnoprawnej spółki, czyli 80% opłacanej składki.

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem wystąpienia pewnych nieprzewidywalnych zdarzeń, w następstwie których może zaistnieć szkoda na osobie lub w mieniu innych osób. Z kolei istotą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest to, iż w oparciu o art. 822 Kodeksu cywilnego (na podstawie umowy ubezpieczenia) ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. A zatem składka z tytułu umowy ubezpieczenia spółki od takiej odpowiedzialności pozostaje w związku z działalnością spółki i służy ochronie jej majątku. Koszt z tytułu opłacenia tej składki będzie więc podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, gdyż spełnia przesłanki określone w art. 15 ust. 1 updop. Zasadność zaliczenia przez osobę prawną do jej kosztów uzyskania przychodów kosztów polis ubezpieczeniowych związanych zarówno z odpowiedzialnością cywilną takiej osoby prawnej, jak i z ubezpieczeniami majątkowymi oraz z ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków nie budzi zresztą wątpliwości w orzecznictwie organów podatkowych, czego przykładem jest m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 maja 2011 r., nr IBPBI/2/423-534/11/BG.

Inaczej wygląda kwestia zaliczania do kosztów wydatków związanych z opłaceniem przez spółkę z o.o. składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jej zarządu. Przypomnijmy, iż zakres osobistej odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółki z o.o. wobec tej spółki, a także wobec osób trzecich za zobowiązania spółki określają przepisy art. 291-300 Kodeksu spółek handlowych. Z kolei odpowiedzialność tych osób z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych (zobowiązań podatkowych spółki) wynika z art. 116 Ordynacji podatkowej. Wskazać przy tym należy, iż przesłanką wystąpienia tej odpowiedzialności jest wina leżąca po stronie członka zarządu.

W orzecznictwie organów podatkowych jednolicie prezentowany jest pogląd, iż opłacane przez spółki kapitałowe składki związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członków ich zarządów nie podlegają zaliczeniu do podatkowych kosztów tych spółek i to niezależnie od faktu czy osoby ubezpieczone są imiennie wskazane w polisie, czy też obejmuje ona zarząd jako całość. Takie stanowisko wynika m.in. z interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 lutego 2011 r., nr ITPB3/423-648/10/MK, w Poznaniu z 1 czerwca 2009 r., nr ILPB3/423-207/09-2/DS, czy w Katowicach z 20 sierpnia 2008 r., nr IBPB3/423-422/08/AM. Podobnie orzekają również sądy administracyjne (por. wyroki WSA w Białymstoku z 15 listopada 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 289/05 oraz WSA w Krakowie z 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1563/08 - orzeczenia prawomocne).

Zgodnie z kierunkiem wykładni prezentowanej przez organy podatkowe, podstawą wyłączenia takich składek z kosztów jest treść art. 16 ust. 1 pkt 59 updop. Na jego podstawie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów wskazanych w tym przepisie. Treść tego przepisu wprost odnosi się jednak do określonej grupy osób - tj. do "pracowników" osoby prawnej. Stosowanie zatem tego przepisu do członków zarządu spółki kapitałowej nie zawsze może być właściwe, tym bardziej, że członkowie zarządu spółki z o.o. sprawują swoje funkcje na podstawie powołania (patrz art. 201 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych).

Uważamy natomiast, że podstawą wyłączenia z kosztów podatkowych opłacanych przez spółki kapitałowe składek związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członków ich zarządów jest treść art. 15 ust. 1 updop i brak związku między zapłatą tych składek a przychodami spółki oraz zabezpieczeniem jej majątku.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60