podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Koszty i przychody na przełomie roku - jak rozliczać podatkowo i bilansowo? - Dodatek nr 40 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (791) z dnia 20.12.2012

Odsetki od lokaty bankowej należne na dzień bilansowy

Na początku stycznia 2013 r. środki pieniężne z lokaty terminowej zostaną przelane na nasz rachunek bieżący wraz z odsetkami. Odsetki będą dotyczyć okresu czerwiec 2012 r. - styczeń 2013 r. Jak te odsetki będzie należało ująć w księgach rachunkowych?

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - w tym na rachunku lokaty - które zostały doliczone przez bank, z jednej strony ewidencjonowane są na koncie 75-0 "Przychody finansowe", a drugostronnie zwiększają stan tych środków na danym rachunku bankowym.

Do przychodów finansowych danego roku obrotowego należy odnieść nie tylko odsetki dopisane przez bank, ale również odsetki, które na dzień bilansowy nie stanowią jeszcze należności jednostki. Dotyczy to np. lokat bankowych, których umowny termin mija po dniu bilansowym i w związku z tym termin dopisania odsetek przez bank przypada również po tym dniu.

A zatem nienotyfikowane przez bank na dzień 31 grudnia 2012 r. odsetki od lokaty terminowej, której termin zwrotu przypada na styczeń 2013 r., a które dotyczą 2012 r., jednostka powinna naliczyć i zaewidencjonować we własnym zakresie w przychodach finansowych 2012 r. Zgodne to będzie z zasadą memoriału, określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, która zobowiązuje do ujmowania w księgach rachunkowych jednostki wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

W ewidencji księgowej odsetki od lokaty, które na dzień bilansowy nie stanowią jeszcze należności, ujmuje się:

      - Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - nienotyfikowane
        przez bank odsetki od lokat terminowych",
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Zaznaczmy, że do konta 75-0 warto prowadzić szczegółową ewidencję analityczną, która pozwoli na wyodrębnienie odsetek należnych, niestanowiących przychodów podlegających opodatkowaniu, oraz odsetek rzeczywiście otrzymanych, które są uwzględniane w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak bowiem wynika z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o PDOP oraz art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PDOF, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym od udzielonych pożyczek (kredytów).

W bilansie kwota nienotyfikowanych przez bank odsetek zwiększa wartość lokaty i jest wykazywana po stronie aktywów odpowiednio w pozycji, do której lokata terminowa została zakwalifikowana:

a) A.IV.3. lit. a) lub b) "Inne długoterminowe aktywa finansowe" - jeśli lokaty terminowe zostały w banku założone na okres dłuższy niż 12 miesięcy,

b) B.III.1. lit. a) lub b) "Inne krótkoterminowe aktywa finansowe" - jeśli lokaty terminowe założono w banku na okres od 3 do 12 miesięcy,

c) B.III.1. lit. c) "Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne" - jeśli lokaty terminowe zostały założone na okres do 3 miesięcy.

Dodajmy, że odsetki nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy mogą być również ujęte jako składnik pozostałych rozliczeń międzyokresowych (por. Zamknięcie roku 2012, str. 146 i 150, Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o.).

Naliczone w roku następnym przez bank odsetki od lokat terminowych ujmuje się - pod datą ich dopisania do stanu środków na rachunku bankowym:

a) kwota odsetek naliczona przez bank w momencie likwidacji lokaty: Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 13-5 "Inne rachunki bankowe",

b) kwota odsetek ujętych przez jednostkę na dzień bilansowy: Ma konto 65,

c) różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi przez bank a odsetkami zarachowanymi przez jednostkę na dzień bilansowy: Ma konto 75-0.

Przykład

Jednostka posiada lokatę terminową w banku (saldo Wn konta 13-5), założoną na okres od 4 czerwca 2012 r. do 3 stycznia 2013 r. w kwocie 10.000 zł. W dniu 4 stycznia 2013 r. lokata zostanie przelana na rachunek bieżący jednostki wraz z odsetkami dopisanymi do rachunku za cały okres trwania lokaty w wysokości 450 zł.

Jednostka ustaliła, że kwota odsetek dotycząca 2012 r. wynosi 420 zł (kwota przykładowa).

Dekretacja w 2012 r.:

Opis operacji: Kwota Konto Dla celów podatku dochodowego
Wn Ma
1. PK - ujęcie na dzień bilansowy odsetek od lokaty przypadających na rok 2012: 420 zł 65 75-0 Nie stanowi
przychodu
podatkowego

Księgowania w 2012 r.:

Odsetki od lokaty bankowej należne na dzień bilansowy

Saldo Wn konta 65 jednostka zaprezentuje w aktywach bilansu sporządzanego na dzień 31 grudnia 2012 r. - łącznie z kwotą lokaty terminowej zaewidencjonowanej na koncie 13-5 - następująco:

AKTYWA Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. (w zł)
B. Aktywa obrotowe  
 
III. Inwestycje krótkoterminowe  
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  
 
b) w pozostałych jednostkach - inne
     krótkoterminowe aktywa finansowe
10.420,00
 

Dekretacja w 2013 r.:

Opis operacji: Kwota Konto Dla celów podatku
dochodowego
Wn Ma
1. WB - przelew środków pieniężnych z lokaty na rachunek bieżący: 10.000 zł 13-0 13-5 -
2. WB - dopisanie przez bank w styczniu 2013 r. odsetek do lokaty:        
   a) łącza wartość odsetek: 450 zł 13-0 -
   b) odsetki dotyczące roku 2012: 420 zł 65 Przychód
podlegający
opodatkowaniu
- z uwagi na to, że
w 2012 r. był ujęty
w księgach jako
przychód, jednostka
dla celów podatku
dochodowego kwotę
420 zł uwzględni
statystycznie
w styczniu 2013 r.
   c) odsetki dotyczące roku 2013: 30 zł 75-0 Przychód podlegający opodatkowaniu

Księgowania w 2013 r.:

Odsetki od lokaty bankowej należne na dzień bilansowy
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60