podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Koszty i przychody na przełomie roku - jak rozliczać podatkowo i bilansowo? - Dodatek nr 40 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (791) z dnia 20.12.2012

Faktura sprzedaży na przełomie roku

Na początku stycznia 2013 r. wystawimy fakturę za wynajem pomieszczenia. Na fakturze będą następujące pozycje - czynsz za styczeń 2013 r. oraz energia elektryczna, woda i ścieki za grudzień 2012 r. Jak taką fakturę zaksięgować? Czy przyporządkować przychody do odpowiednich miesięcy?

Tak, w księgach rachunkowych przychody powinny być przyporządkowane do okresu, którego dotyczą. Dlatego jeśli wystawiona przez jednostkę faktura sprzedaży dotyczy przełomu roku, przychody należy rozdzielić na te, które dotyczą 2012 r., i te dotyczące 2013 r.

Zasada memoriału, określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nakazuje, aby w księgach rachunkowych jednostki ujmować wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

W ewidencji księgowej fakturę taką ujmuje się:

   a) w księgach 2012 r. - tę część przychodów z wystawionej w styczniu faktury sprzedaży, które dotyczą grudnia
       2012 r. (tutaj: energia elektryczna, woda i ścieki) - na podstawie dowodu PK "Polecenie księgowania":
      - Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe",
      - Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług" lub konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" - jeżeli
        wynajem nie stanowi podstawowej działalności jednostki,
   b) w księgach 2013 r. - tę część przychodów, które dotyczą stycznia 2013 r.
       (tutaj: czynsz) - na podstawie wystawionej faktury sprzedaży:
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" - łączna kwota należności,
      - Ma konto 70-0 lub konto 76-0 - przychody dotyczące 2013 r.,
      - Ma konto 65 - tę część przychodów, które dotyczyły 2012 r. i które ujęto w księgach rachunkowych 2012 r.,
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego" - VAT należny.

W bilansie saldo konta 65 - jako niewymagalna należność - prezentowane jest po stronie aktywów w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

październik 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60