podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
31 marca br. mija termin przekazania urzędowi skarbowemu CIT-8 za 2014 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowymUwaga: Do 31 marca br. przekazanie do ZUS zgłoszeń o wykonywaniu pracy szczególnej w 2014 r. - ZUS ZSWA (zobacz więcej)31 marca upływa ostateczny termin wniesienia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Firmowy samochód osobowy w rozliczeniach z fiskusem - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (948) z dnia 7.02.2013

Użyczenie małżonkowi firmowego samochodu

Oboje z mężem prowadzimy indywidualne działalności gospodarcze. Każdy z nas jest odrębnym podatnikiem VAT. Zamierzam użyczyć swojemu mężowi samochód należący do mojej firmy. Czy czynność ta podlega opodatkowaniu VAT?

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Przez odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza, w tym w szczególności m.in. do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,

2) nieodpłatne świadczenie usług m.in. na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wynika to z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Należy zaznaczyć, że dla celów podatku VAT małżonkowie prowadzący dwie odrębne działalności gospodarcze są traktowani jak dwaj niezależni podatnicy VAT.

Tak więc w sytuacji gdy jeden podatnik VAT zamierza użyczyć nieodpłatnie drugiemu podatnikowi samochód firmowy na cele niezwiązane z jego firmą, to czynność ta zasadniczo podlega opodatkowaniu VAT, pod warunkiem, że przy nabyciu tego samochodu przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

W pytaniu nie wskazano, jaki samochód będzie przedmiotem użyczenia, czy jest to samochód osobowy, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT (50% lub 60%, nie więcej niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł), czy też jest to inny pojazd samochodowy, przy nabyciu którego przysługiwało pełne prawo do odliczenia, albo samochód, przy nabyciu którego w ogóle nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Jeżeli jest to samochód osobowy, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT, to obecnie na podstawie art. 5 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym czynność jego nieodpłatnego przekazania na cele niezwiązane z firmą podatnika nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Jak wynika bowiem z tego przepisu, w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. w przypadku wykorzystywania przez podatnika, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku m.in. określonej w fakturze - nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł - nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Natomiast jeżeli przedmiotem użyczenia będzie samochód, przy nabyciu którego przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT, wówczas czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W tym przypadku podatnik będzie zobowiązany wystawić fakturę wewnętrzną.

Z kolei w sytuacji, gdy przy nabyciu użyczanego samochodu prawo do odliczenia nie przysługiwało, wówczas czynność użyczenia tego pojazdu w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
BILANS 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60